Mittwoch, 29 Juni 2022

Obvestila uporabnikom 2021

 • EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV OD 20. DO 28. NOVEMBRA 2021
 • LOČENO ZBIRANJE BELE TEHNIKE IN ELEKTRONSKE OPREME
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV
 • ZAŠČITA VODOMEROV PRED ZMRZALJO

 • Anketni vprašalnik
 • Komunala.info
 • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
 • Kako ravnamo z nevarnimi odpadki
 • Odvoz ločeno zbranih odpadkov po sistemu "od vrat do vrat"
 • Prižgimo svečo manj in poskrbimo za čistejše okolje

 • Kakšen je postopek priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (jko)?
 • Kako preurediti obstoječo greznico v zadrževalni bazen?
 • Do kdaj se je potrebno priključiti na javno kanalizacijo?
 • Opustitev greznice ob vgradnji male komunalne čistilne naprave
 • Kaj ne spada v kanalizacijo?
 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 4.10. do 8.10.2021

 • Kakšen je postopek priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (jko)?
 • Kako preurediti obstoječo greznico v zadrževalni bazen?
 • Do kdaj se je potrebno priključiti na javno kanalizacijo?
 • Opustitev greznice ob vgradnji male komunalne čistilne naprave
 • Kaj ne spada v kanalizacijo?
 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 4.10. do 8.10.2021