Mittwoch, 29 Juni 2022

Obvestila uporabnikom 2021

 • PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA SARS-CoV- 2
 • LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH OBLAČIL IN TEKSTILA V ČASU OD 7.3. DO 11.3.2022
 • NEPRAVILNOSTI PRI PRIPRAVI STEKLENE EMBALAŽE ZA ODVOZ
 • LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

 • PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA SARS-CoV- 2
 • LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH OBLAČIL IN TEKSTILA V ČASU OD 7.3. DO 11.3.2022
 • LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

 • PONOVNI POZIV ZA OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI
 • NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD
 • SPOROČANJE SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV
 • ELEKTRONSKI RAČUN - eRAČUN
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

 • NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD
 • SPOROČANJE SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV
 • ELEKTRONSKI RAČUN - eRAČUN
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

 • NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD
 • SPOROČANJE SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV
 • ELEKTRONSKI RAČUN - eRAČUN
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV