ponedeljek, 29. november 2021

Obvestila

OKP ROGAŠKA SLATINA d.o.o. obvešča vse uporabnike, da je, za vstop v ZBIRNE CENTRE OKP Rogaška Slatina d.o.o., OBVEZNO IZPOLNJEVANJE POGOJA PCT, UPORABA MASKE ter RAZKUŽILA.
Slednje velja tudi za vstop v MESTNO BLAGAJNO, PISARNO ZA SPREJEM REKLAMACIJ in ostale prostore v UPRAVNI STAVBI OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Hvala za razumevanje.


Informacijska pisarna bo od 01.06.2021 dalje odprta vse dni v tednu, uradne ure informacijske pisarne so:
• ponedeljek, torek in četrtek, med 8:00 in 15:00 uro
• sreda med 8:00 in 16:00 uro in
• petek med 8:00 in 14:00 uro.

OKP Rogaška Slatina, d.o.o., obvešča vse uporabnike, da MESTNA BLAGAJNA deluje po ustaljenem delovnem času, navedenem na spletni strani podjetja: https://www.okp.si/.

Pozivamo vas, da ob vstopu DOSLEDNO UPOŠTEVATE UKREPE za preprečevanje širjenja virusa COVID-19.

Obvestila uporabnikom

NOVEMBER 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV OD 20. DO 28. NOVEMBRA 2021
 • LOČENO ZBIRANJE BELE TEHNIKE IN ELEKTRONSKE OPREME
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV
 • ZAŠČITA VODOMEROV PRED ZMRZALJO
 • KOMUNALA.INFO
Preberite več ...

NOVEMBER 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV OD 20. DO 28. NOVEMBRA 2021
 • LOČENO ZBIRANJE BELE TEHNIKE IN ELEKTRONSKE OPREME
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV
 • ZAŠČITA VODOMEROV PRED ZMRZALJO
 • KOMUNALA.INFO
Preberite več ...

NOVEMBER 2021 - PRAVNE OSEBE

 • EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV OD 20. DO 28. NOVEMBRA 2021
 • LOČENO ZBIRANJE BELE TEHNIKE IN ELEKTRONSKE OPREME
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV
 • ZAŠČITA VODOMEROV PRED ZMRZALJO
Preberite več ...

Objave

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Javna snaga

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV ONLINE RAZPRAVA 

ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

Javna snaga

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE

ABECEDNIK ODPADKOV

Javna snaga

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE

SEZNAM MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)

Čistilne naprave

SEZNAM TIPSKIH MKČN, ZA KATERE JE BILA PREDLOŽENA USTREZNA DOKUMENTACIJA PO PREDPISIH O GRADBENIH PROIZVODIH - ver. 22. 1. 2019

TERMINSKI PLAN PRAZNJENJA BLATA PRETOČNIH IN NEPRETOČNIH G…

Kanalizacija

Praznjenje greznic in MKČN – kjer ni zgrajeno komunalno omrežje z ustrezno KČN

PLAN PRAZNJENJA GREZNIC ALI MKČN IN PREGLED MKČN V OBDOBJU…

Kanalizacija

Kot izvajalec  javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne  vode  v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrt...

Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak!

Kanalizacija

Leta 2014 je na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in njenih članov zaživelavseslovenska pobuda Skupaj za boljšo družbo.Namen pobude je že...

MESEČNA POROČILA O PITNI VODI

Vodovod

Mesečna poročila o skladnosti pitne vode

Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja javnih objektov

Vodovod

Zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije COVID-19 se je uporaba pitne vode v številnih objektih zmanjšala ali povsem prekinila. Posledica je z...

Letna poročila o kvaliteti pitne vode

Vodovod

Letna poročila o skladnosti pitne vode

ODPADNO JEDILNO OLJE IZ GOSPODINJSTEV

Javna snaga

V okviru projekta »Olje za čistejše okolje«  je bilo v občinah Rogaška Slatina in Podčetrtek postavljenih 7 kosov 200 litrskih uličnih zbirni...

EU PROJEKTI: NAPOVEDNIK UČNIH DELAVNIC

Objave

Varstvo okolja za zdrav življenjski slog za projekt AKTIVACIJA OBSOTELJAPraktični prikazi v učnih delavnih bodo motivirali k doseganju ciljev p...

3. JULIJ – MEDNARODNI DAN BREZ PLASTIČNIH VREČK

Javna snaga

Mednarodni dan brez plastičnih vrečk, ki ga obeležujemo 3. julija, je nastal v okviru iniciative Svet brez plastičnih vrečk, ki si prizadeva za ...

Kontakt

Tajništvo: za odvoz odpadkov:
tel.: (03) 81 21 400
fax.:(03) 81 21 415
e-mail: tajnistvo@okp.si

Uradne ure

  Poslovni
čas
Uradne ure
Tajništvo
Uradne ure
Uslužbenci
PON 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
TOR 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
SRE 7.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
ČET 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
PET 7.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00

Malica je od 10.30 do 11.00 ure.

delovni čas mestne blagajne

PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 12.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30

Urniki odvoza 2021

Individualne hiše 2021 in rumena vreča za gospodarstvo

Večstanovanjski objekti 2021 (bloki, večstanovanjske hiše)

Ustanove 2021 (šole, vrtci)

Gospodarstvo v naseljih 2021

Občinske blagajne

mestna blagajna v rogaški slatini
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 12.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30

Telefon: 03/ 812 14 08

OBČINSKA BLAGAJNA V OBČINI ROGATEC
VSAKO SREDO 8.00 – 15.00

Telefon: 03/ 812 10 28

OBČINSKA BLAGAJNA V OBČINI
ŠMARJE PRI JELŠAH
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK, PETEK
8.30 – 14.30
SREDA

8.30 – 12.00 in
13.00 – 16.30

Telefon: 03/ 6203 750 

PREBERI VEČ

Prijava napak pri vodooskrbi

Dežurni Rogaška Slatina (za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
 GSM 031 532 094 

Dežurni Mestinje (za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
 GSM 031 362 539 

Prijava napak na kanalizaciji

Prijava napak na kanalizaciji
 GSM 031 365 030 

Navodila za ločeno zbiranje odpadkov

 • RUMENA VREČA
  Pravilna uporaba rumenih vreč, kaj sodi in kaj ne sodi v rumeno vrečo
 • MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
  (zeleni zabojniki) Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v zelene zabojnike, ločeno zbiranje odpadnega papirja in stekla
 • BIOLOŠKI ODPADKI
  (rjavi zabojniki, kompostniki) Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v rjavo posodo ali na kompost