torek, 25. januar 2022

Obvestila

OKP ROGAŠKA SLATINA d.o.o. obvešča uporabnike na območju naselja POD BELLEVUEJEM (Rogaška Slatina), da bo, zaradi vzdrževalnih del, motena dobava pitne vode, v ČETRTEK, 20. 1. 2022, predvidoma med 10:00 in 15.00 uro.

Prosimo za razumevanje.

 

OKP ROGAŠKA SLATINA d.o.o. obvešča vse uporabnike, da je, za vstop v ZBIRNE CENTRE OKP Rogaška Slatina d.o.o., OBVEZNO IZPOLNJEVANJE POGOJA PCT, UPORABA MASKE ter RAZKUŽILA.
Slednje velja tudi za vstop v MESTNO BLAGAJNO, PISARNO ZA SPREJEM REKLAMACIJ in ostale prostore v UPRAVNI STAVBI OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Hvala za razumevanje.


Informacijska pisarna bo od 01.06.2021 dalje odprta vse dni v tednu, uradne ure informacijske pisarne so:
• ponedeljek, torek in četrtek, med 8:00 in 15:00 uro
• sreda med 8:00 in 16:00 uro in
• petek med 8:00 in 14:00 uro.

OKP Rogaška Slatina, d.o.o., obvešča vse uporabnike, da MESTNA BLAGAJNA deluje po ustaljenem delovnem času, navedenem na spletni strani podjetja: https://www.okp.si/.

Pozivamo vas, da ob vstopu DOSLEDNO UPOŠTEVATE UKREPE za preprečevanje širjenja virusa COVID-19.

Image

Obvestila uporabnikom

JANUAR 2022 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • PONOVNI POZIV ZA OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI
 • NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD
 • SPOROČANJE SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV
 • ELEKTRONSKI RAČUN - eRAČUN
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV
Preberite več ...

JANUAR 2022 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD
 • SPOROČANJE SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV
 • ELEKTRONSKI RAČUN - eRAČUN
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV
Preberite več ...

JANUAR 2022 - PRAVNE OSEBE

 • NAČIN OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA, KI SO PRIKLJUČENI NA JAVNI VODOVOD
 • SPOROČANJE SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV
 • ELEKTRONSKI RAČUN - eRAČUN
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV
Preberite več ...

Objave

URNIKI REDNEGA ODVOZA 2022

Javna snaga

Individualne hiše in gospodarstvo (rumena vreča) Redni odvoz odpadkov 2022 Odvoz BIOLOŠKIH odpadkov 2022 Večstanovanjski ob...

ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

Javna snaga

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE

ABECEDNIK ODPADKOV

Javna snaga

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE

SEZNAM MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)

Čistilne naprave

SEZNAM TIPSKIH MKČN, ZA KATERE JE BILA PREDLOŽENA USTREZNA DOKUMENTACIJA PO PREDPISIH O GRADBENIH PROIZVODIH - ver. 22. 1. 2019

TERMINSKI PLAN PRAZNJENJA BLATA PRETOČNIH IN NEPRETOČNIH G…

Kanalizacija

Praznjenje greznic in MKČN – kjer ni zgrajeno komunalno omrežje z ustrezno KČN

PLAN PRAZNJENJA GREZNIC ALI MKČN IN PREGLED MKČN V OBDOBJU…

Kanalizacija

Kot izvajalec  javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne  vode  v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrt...

Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak!

Kanalizacija

Leta 2014 je na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in njenih članov zaživelavseslovenska pobuda Skupaj za boljšo družbo.Namen pobude je že...

MESEČNA POROČILA O PITNI VODI

Vodovod

Mesečna poročila o skladnosti pitne vode

Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja javnih objektov

Vodovod

Zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije COVID-19 se je uporaba pitne vode v številnih objektih zmanjšala ali povsem prekinila. Posledica je z...

Letna poročila o kvaliteti pitne vode

Vodovod

Letna poročila o skladnosti pitne vode

ODPADNO JEDILNO OLJE IZ GOSPODINJSTEV

Javna snaga

V okviru projekta »Olje za čistejše okolje«  je bilo v občinah Rogaška Slatina in Podčetrtek postavljenih 7 kosov 200 litrskih uličnih zbirni...

EU PROJEKTI: NAPOVEDNIK UČNIH DELAVNIC

Objave

Varstvo okolja za zdrav življenjski slog za projekt AKTIVACIJA OBSOTELJAPraktični prikazi v učnih delavnih bodo motivirali k doseganju ciljev p...

Kontakt

Tajništvo: za odvoz odpadkov:
tel.: (03) 81 21 400
fax.:(03) 81 21 415
e-mail: tajnistvo@okp.si

Uradne ure

  Poslovni
čas
Uradne ure
Tajništvo
Uradne ure
Uslužbenci
PON 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
TOR 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
SRE 7.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
ČET 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
PET 7.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00

Malica je od 10.30 do 11.00 ure.

delovni čas mestne blagajne

PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 12.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30

Urniki odvoza 2022

Individualne hiše 2022 
in rumena vreča za gospodarstvo

Večstanovanjski objekti 2022
(bloki, večstanovanjske hiše)

Ustanove 2022 
(šole, vrtci)

Gospodarstvo v naseljih 2022

Občinske blagajne

mestna blagajna v rogaški slatini
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 12.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30

Telefon: 03/ 812 14 08

OBČINSKA BLAGAJNA V OBČINI ROGATEC
VSAKO SREDO 8.00 – 15.00

Telefon: 03/ 812 10 28

OBČINSKA BLAGAJNA V OBČINI
ŠMARJE PRI JELŠAH
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK, PETEK
8.30 – 14.30
SREDA

8.30 – 12.00 in
13.00 – 16.30

Telefon: 03/ 6203 750 

PREBERI VEČ

Prijava napak pri vodooskrbi

Dežurni Rogaška Slatina (za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
 GSM 031 532 094 

Dežurni Mestinje (za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
 GSM 031 362 539 

Prijava napak na kanalizaciji

Prijava napak na kanalizaciji
 GSM 031 365 030 

Navodila za ločeno zbiranje odpadkov

 • RUMENA VREČA
  Pravilna uporaba rumenih vreč, kaj sodi in kaj ne sodi v rumeno vrečo
 • MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
  (zeleni zabojniki) Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v zelene zabojnike, ločeno zbiranje odpadnega papirja in stekla
 • BIOLOŠKI ODPADKI
  (rjavi zabojniki, kompostniki) Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v rjavo posodo ali na kompost