Mittwoch, 29 Juni 2022

Obvestila uporabnikom 2021

  • OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V ČASU PRAZNIKOV
  • OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE...
  • ŽIVALSKI STRANSKI ODPADKI
  • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV
  • KAKO DO MANJ ODPADKOV MED PRAZNIKI

  • EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV OD 20. DO 28. NOVEMBRA 2021
  • LOČENO ZBIRANJE BELE TEHNIKE IN ELEKTRONSKE OPREME
  • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV
  • ZAŠČITA VODOMEROV PRED ZMRZALJO
  • KOMUNALA.INFO