sreda, 5. oktober 2022

Vodovod

Vedno več stanovanjskih hiš ima poleg hiše postavljen ali vkopan tudi plavalni bazen. Velikosti teh so različne od nekaj kubičnih metrov prostornine do več 10 m³.  Polnjenje bazenov lahko povzroči motenje preskrbe gospodinjstev s pitno vodo zlasti v popoldanskem času, ko je poraba tako in tako največja.

Zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije COVID-19 se je uporaba pitne vode v številnih objektih zmanjšala ali povsem prekinila. Posledica je zastajanje vode v interni vodovodni napeljavi. To lahko poveča tveganje za zdravstveno neustreznost pitne vode tudi v kasnejšem obdobju, ko se bodo razmere normalizirale.