ponedeljek, 2. oktober 2023

Naročilo odvoza odpadkov »na klic« iz gospodarstva

Naročilo odvoza odpadkov »na klic« iz gospodarstva

 

NAROČILO ODVOZA ODPADKOV »NA KLIC« IZ GOSPODARSTVA
   
Naziv podjetja:*
Šifra stranke:*
Telefon/GSM:
Odjemno mesto*:
  *Podatek, ki se nanaša na številko odjemnega mesta, lahko odčitate iz našega računa (nahaja se pod datumom zapadlosti računa).
Opombe:

Za naročilo odvoza odpadkov iz gospodarstva morajo biti poravnane vse predhodne obveznosti, v primeru da niso, se odvoz ne izvede.

 

MKO (mešan komunalni odpad)
 
Velikost zabojnika KOL ODVOZ ZAMENJAVA za drugega
120 L
240 L
1100 L
8m3
 
EMBALAŽA
 
Velikost zabojnika KOL ODVOZ ZAMENJAVA za drugega
120 L
240 L
1100 L
8m3
 
STEKLO
 
Velikost zabojnika KOL ODVOZ ZAMENJAVA za drugega
120 L
240 L
1100 L
8m3
 
PAPIR
 
Velikost zabojnika KOL ODVOZ ZAMENJAVA za drugega
120 L
240 L
1100 L
8m3
 
KARTON
 
Velikost zabojnika KOL ODVOZ ZAMENJAVA za drugega
120 L
240 L
1100 L
8m3

 

 

Obrazci in vloge (PDF)