ARHIV OBVESTIL
   
 

ARHIV OBVESTIL 2021

   

  Obvestila uporabnikom
   

AVGUST 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma
 • Prepoved odvzema pitne vode iz javnih hidrantov
 • Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov

AVGUST 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma
 • Kako ločeno zbirati biološke odpadke?

AVGUST 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Priporočilo za pogostejše izpiranje internega vodovodnega omrežja v času visokih poletnih temperatur
 • Prepoved odvzema pitne vode iz javnih hidrantov
   
   

VABILO na UČNO DELAVNICO
TEMA: SKRITE PRILOŽNOSTI V PONOVNI UPORABI
ki bo v ponedeljek 30. avgusta 2021, med 8:00 in 12:00 uro na lokaciji OBČINE PODČETRTEK Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek DELAVNICA BO POTEKALA V SEJNI SOBI OČINE PODČETRTEK

   
   

VABILO na UČNO DELAVNICO
TEMA: TRAJNOSTNA RABA VIROV ZA VSE GENERACIJE
Delavnica s praktičnim prikazom možnosti zmanjševanja odpadkov in ponovne uporabe izdelkov ki bo v četrtek 12.8. 2021 ob 17. uri lokacija: Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec v prostorih Zavoda za kulturo, turizem in razvoj

   

  Obvestila uporabnikom
   

JULIJ 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Junija 2021 so v veljavo stopili novi odloki
 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
 • Menjave vodomerov
 • Polnjenje bazenov
 • Kako varčevati z vodo
 • Obvestilo o rednem praznjenju blata greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. (MKČN)
 • Koristne informacije

JULIJ 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Junija 2021 so v veljavo stopili novi odloki
 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
 • Menjave vodomerov
 • Polnjenje bazenov
 • Kako varčevati z vodo
 • Obvestilo o rednem praznjenju blata greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. (MKČN)
 • Koristne informacije

JULIJ 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Junija 2021 so v veljavo stopili novi odloki
 • Menjave vodomerov
 • Kako varčevati z vodo
 • Obvestilo o rednem praznjenju blata greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. (MKČN)
 • Koristne informacije
   
   

VABILO na UČNO DELAVNICO
TEMA: SKRITE PRILOŽNOSTI V PONOVNI UPORABI ki bo v petek 23. junija 2021, med 8:00 in 12:00 uro na lokaciji Aškrčev trg 24, Šmarje pri Jelšah

   
   

3. JULIJ – MEDNARODNI DAN BREZ PLASTIČNIH VREČK
Mednarodni dan brez plastičnih vrečk, ki ga obeležujemo 3. julija, je nastal v okviru iniciative Svet brez plastičnih vrečk, ki si prizadeva za drastično zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo.

   

  Obvestila uporabnikom
   

JUNIJ 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o delovnem času informacijske pisarne
 • Obvestilo o delovnem času odvoza odpadkov v soboto, 26.06.2021
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Polnjenje bazenov
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Postopek pri vgradnji MKČN
 • Izračun porazdelitve količin opravljenih storitev posamezne javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike za leto 2020

JUNIJ 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času informacijske pisarne
 • Obvestilo o delovnem času odvoza odpadkov v soboto, 26.06.2021
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Polnjenje bazenov
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Izračun porazdelitve količin opravljenih storitev posamezne javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike za leto 2020

JUNIJ 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o delovnem času informacijske pisarne
 • Obvestilo o delovnem času odvoza odpadkov v soboto, 26.06.2021
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Izračun porazdelitve količin opravljenih storitev posamezne javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike za leto 2020
   
   

31. maj – SVETOVNI DAN NEKAJENJA IN SVETOVNI DAN ŠPORTA
Pljuča vam bodo hvaležna za življenje brez cigaretnega dima!
Svetovni dan nekajenja je poziv, da kadilci vsaj en dan preživijo brez cigarete in če je le možno, prekinejo to slabo navado. Ne samo da kajenje škoduje zdravju, v nekaterih primerih celo ni privlačno in na leto nas cigareti stanejo ogromno denarja.

   
   

EU PROJEKTI: VABILO
VABILO Vljudno Vas vabimo na UČNO DELAVNICO Varstvo okolja za zdrav življenjski slog za projekt AKTIVACIJA OBSOTELJA TEMA: 5 SKRIVNOSTI VISOKIH GRED ki bo v ponedeljek 31.5. 2021, med 17:00 in 20:00 uro na ZOOM povezavi

   
   

EU PROJEKTI: VABILO
Vljudno Vas vabimo na UČNO DELAVNICO Varstvo okolja za zdrav življenjski slog za projekt AKTIVACIJA OBSOTELJA ki bo v sredo 25.5. 2021, med 13:00 in 17:00 uro v Centru ponovne uporabe, Tuncovec, zbirni center OKP Rogaška Slatina

   
  Obvestila uporabnikom
   

MAJ 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (uradni list rs št. 98/15, 76/17 in 81/19)
 • Nepravilnosti pri pripravi steklene embalaže za odvoz
 • Koristne informacije

MAJ 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (uradni list rs št. 98/15, 76/17 in 81/19)
 • Koristne informacije

MAJ 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (uradni list rs št. 98/15, 76/17 in 81/19)
 • Koristne informacije
   
ž
  Obvestila uporabnikom
   

APRIL 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
 • 22. April svetovni dan zemlje

APRIL 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
 • 22. April svetovni dan zemlje

APRIL 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
 • 22. April svetovni dan zemlje
   
   

MED VODO IN ZEMLJO

V času med Svetovnim dnevom vode 22.marec in Svetovnim dnevom Zemlje 22. april bodo v okviru OKP Rogaška Slatina potekale aktivnosti ozaveščanja za:

Svetovni dan voda 2021: Cenimo vodo
Svetovni dan Zemlje, 22. april 2021

   
   

22. april – SVETOVNI DAN ZEMLJE

22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo od leta 1970. Namen tega dne je opozoriti javnost na ranljivost in enkratnost planeta, ter pozvati k ohranjanju in spoštovanju naravnega okolja, odgovornemu in preudarnemu okoljskemu delovanju ter usmerjenosti v trajnostni razvoj.

   
   
22. MAREC – SVETOVNI DAN VODA

Svetovni dan vode je bil določen z namenom osveščati o pomembnosti pitne vode in spodbujati k bolj trajnostnemu upravljanju z viri pitne vode. Leta 2016 smo v ustavo zapisali, da ima vsakdo pravico do pitne vode. Dolgoročno bomo to lahko zagotavljali le s kakovostnim upravljanjem vodnih virov ter s trajnostno naravnanim odnosom do okolja.

   
   

Prevzem stranskih živalskih produktov

V Zbirnem centru Tuncovec lahko oddate živalske stranske odpadke od 1.12.2020 do 31.3.2021, ki nastanejo IZKLJUČNO IN SAMO PRI ZAKOLU ŽIVALI V GOSPODINJSTVIH.

Oddaja živalskih stranskih proizvodov je  PREPOVEDANA  za odpadke, ki nastajajo pri izvajanju dopolnilne, kmetijske in lovske dejavnosti. Za oddajo odpadkov, ki nastajajo pri dopolnili, kmetijski in lovski dejavnosti, se lahko obrnete na Veterinarski inštitut.

   

 

  Obvestila uporabnikom
   

MAREC 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o delovnem času
 • 22. Marec svetovni dan voda - naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontrolirani izliv
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Recikliranje izrabljenih gum

MAREC 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času
 • 22. Marec svetovni dan voda - naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontrolirani izliv
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Recikliranje izrabljenih gum

MAREC 2021 - PRAVNE OSEBE

 • 22. Marec svetovni dan voda - naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontrolirani izliv
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Recikliranje izrabljenih gum
   

 

  Obvestila uporabnikom
   

FEBRUAR 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 8.3. do 12.3.2021
 • Nepravilnosti pri pripravi steklene embalaže za odvoz
 • Po cvrtju vam je ostalo odpadno olje. Kam z njim?
 • Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov

FEBRUAR 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 8.3. do 12.3.2021
 • Nepravilnosti pri pripravi steklene embalaže za odvoz
 • Po cvrtju vam je ostalo odpadno olje. Kam z njim?
 • Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
   

 

  Obvestila uporabnikom
   

JANUAR 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Elektronski račun - eRAČUN

JANUAR 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Elektronski račun - eRAČUN

JANUAR 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Elektronski račun - eRAČUN
   

  Obvestila uporabnikom
   

DECEMBER 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Urniki odvoza 2021
 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Živalski stranski odpadki
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
 • Kako do manj odpadkov med prazniki

DECEMBER 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Kako do manj odpadkov med prazniki

DECEMBER 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Naročanje odvoza odpadkov "na klic"
 • Kako do manj odpadkov med prazniki