ARHIV OBVESTIL
   
 

ARHIV OBVESTIL 2020

   

 

  Obvestila uporabnikom
   

NOVEMBER 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa
 • Evropski teden zmanjševanja odpadkov od 21. Do 29. Novembra 2020
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Tipizirane posode za odpadke
 • Večje količine odpadkov
 • Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

NOVEMBER 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa
 • Evropski teden zmanjševanja odpadkov od 21. Do 29. Novembra 2020
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Tipizirane posode za odpadke
 • Večje količine odpadkov
 • Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

NOVEMBER 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa
 • Evropski teden zmanjševanja odpadkov od 21. Do 29. Novembra 2020
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Tipizirane posode za odpadke
 • Večje količine odpadkov
 • Zaščita vodomerov pred zmrzaljo
   
   

LOČENO ZBIRANJE BELE TEHNIKE IN ELEKTRONSKE OPREME
(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

Obveščamo vas, da bo drugo zbiranje odpadne bele tehnike in elektronske opreme potekalo v mesecu november/december, od ponedeljka 30.11. do petka 04.12.2020.

   
  OKTOBER 2020  
     
 

OKTOBER 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Anketni vprašalnik
 • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
 • Odvoz ločeno zbranih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«
 • Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?

OKTOBER 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Anketni vprašalnik
 • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
 • Odvoz ločeno zbranih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«
 • Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?

OKTOBER 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Anketni vprašalnik
 • Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?

     
   

UPORABA OKOLJU PRIJAZNIH SVEČ

Prihaja čas, ko se v veliki večini s simbolnim prižiganjem sveč poklonimo spominu na pokojne. Na pokopališčih zagori nepregledna množica lučk, ko pa ugasnejo, se spremenijo v goro plastike. Ni pomembna samo količina sveč, ki jih prižigamo na grobovih, pomemben je tudi namen.

   
   

15. IN 16. OKTOBER - SVETOVNI DAN HOJE IN HRANE

15. oktober – SVETOVNI DAN HOJE Gibanje je življenje, živimo ga skupaj!
16. oktober – SVETOVNI DAN HRANE Preprečimo izgube hrane in nastajanje odpadne hrane. Za ljudi. Za planet.

   
   

LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH OBLAČIL IN TEKSTILA V ČASU OD 5.10. DO 9.10.2020

PROSIMO LOČITE VREČE ZA ČISTA IN NEČISTA OBLAČILA IN TEKSTIL
Oblačila in tekstil, ki ga ne potrebujete več, lahko oddate v zbiralni akciji, pri čemer bodite pazljivi, da ga ločite na čistega in nečistega, saj lahko le tako omogočimo večjo ponovno uporabo.

   
  SEPTEMBER 2020  
     
 

SEPTEMBER 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Vloga za podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo
 • kakšen je postopek priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (JKO)?
 • Kako preurediti obstoječo greznico v zadrževalni bazen?
 • Do kdaj se je potrebno priključiti na javno kanalizacijo?
 • Opustitev greznice ob vgradnji male komunalne čistilne naprave
 • Kaj ne spada v kanalizacijo?
 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 5.10. Do 9.10.2020

SEPTEMBER 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Vloga za podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo
 • kakšen je postopek priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (JKO)?
 • Kako preurediti obstoječo greznico v zadrževalni bazen?
 • Do kdaj se je potrebno priključiti na javno kanalizacijo?
 • Opustitev greznice ob vgradnji male komunalne čistilne naprave
 • Kaj ne spada v kanalizacijo?
 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 5.10. Do 9.10.2020

SEPTEMBER 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Vloga za podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo
 • kakšen je postopek priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (JKO)?
 • Kako preurediti obstoječo greznico v zadrževalni bazen?
 • Do kdaj se je potrebno priključiti na javno kanalizacijo?
 • Opustitev greznice ob vgradnji male komunalne čistilne naprave
 • Kaj ne spada v kanalizacijo?
 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 5.10. Do 9.10.2020

     
  AVGUST 2020  
     
 

AVGUST 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma
 • Kako ločeno zbirati biološke odpadke?
  (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

AVGUST 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma
 • Kako ločeno zbirati biološke odpadke?
  (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

AVGUST 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Priporočilo za pogostejše izpiranje internega vodovodnega omrežja v času visokih poletnih
  temperatur
 • Prepoved odvzema pitne vode iz javnih hidrantov

     
  JULIJ 2020  
     
 

JULIJ 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
  (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Menjave vodomerov
 • Polnjenje bazenov
 • Kako varčevati z vodo
 • Obvestilo o rednem praznjenju blata greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

JULIJ 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
  (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Menjave vodomerov
 • Polnjenje bazenov
 • Kako varčevati z vodo
 • Obvestilo o rednem praznjenju blata greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

JULIJ 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
  (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Menjave vodomerov
 • Kako varčevati z vodo
 • Obvestilo o rednem praznjenju blata greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

     
   

3. JULIJ – MEDNARODNI DAN BREZ PLASTIČNIH VREČK

Mednarodni dan brez plastičnih vrečk, ki ga obeležujemo 3. julija, je nastal v okviru iniciative Svet brez plastičnih vrečk, ki si prizadeva za drastično zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo.

   
  JUNIJ 2020  
     
 

JUNIJ 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 26.06.2020
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • Nepravilnosti pri pripravi steklene embalaže za odvoz
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Postopek pri vgradnji MKČN

JUNIJ 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 26.06.2020
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev

JUNIJ 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 26.06.2020
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev

     
   

31. maj – DAN ŠPORTA

Zdravje ni le odsotnost bolezni, temveč predstavlja stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja posameznika.

   
   

5. junij – SVETOVNI DAN OKOLJA

Organizacija združenih narodov (OZN) je razglasila 5. junij za svetovni dan varstva okolja. V naravo! Povežimo ljudi z naravo.

   
  MAJ 2020  
     
 

MAJ 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja javnih objektov
 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

MAJ 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja javnih objektov
 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

MAJ 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja javnih objektov
 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

     

 

  APRIL 2020  
     
 

APRIL 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja korona virusa
 • Izvajanje javne gospodarske službe odvoza komunalnih odpadkov
 • Ravnanje z odpadki v času epidemije covid-19
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • 22. April svetovni dan zemlje – podnebno ukrepanje
 • Koristne informacije

APRIL 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja korona virusa
 • Izvajanje javne gospodarske službe odvoza komunalnih odpadkov
 • Ravnanje z odpadki v času epidemije covid-19
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • 22. April svetovni dan zemlje – podnebno ukrepanje
 • Koristne informacije

     
   

7. april – SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je prvič razglasila 7. april za svetovni dan zdravja že leta 1950. Zdravje je naše največje bogastvo. Tega se zavedamo še posebej letos zaradi epidemije koronavirusa.

   
   

22. april – SVETOVNI DAN ZEMLJE

22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo od leta 1970. Namen tega dne je opozoriti javnost na ranljivost in enkratnost planeta, ter pozvati k ohranjanju in spoštovanju naravnega okolja, odgovornemu in preudarnemu okoljskemu delovanju ter usmerjenosti v trajnostni razvoj.

   
   

Letošnji svetovni dan voda (22. marec) je v znamenju podnebnih sprememb – Ob trenutni situaciji je pomembno tudi sporočilo, da je voda iz pipe varna za uživanje

Povezava: gov.si

   
  MAREC 2020  
     
 

MAREC 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja korona virusa
 • 22. Marec svetovni dan voda – naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontroliran izliv vode
 • Recikliranje izrabljenih gum

MAREC 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja korona virusa
 • 22. Marec svetovni dan voda – naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontroliran izliv vode
 • Recikliranje izrabljenih gum

MAREC 2020 - PRAVNE OSEBE

 • 22. Marec svetovni dan voda – naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontroliran izliv vode
 • Recikliranje izrabljenih gum

     
  FEBRUAR 2020  
     
 

FEBRUAR 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 9.3. Do 13.3.2020
 • Po cvrtju vam je ostalo odpadno olje. Kam z njim?

FEBRUAR 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 9.3. Do 13.3.2020
 • Po cvrtju vam je ostalo odpadno olje. Kam z njim?

FEBRUAR 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 9.3. Do 13.3.2020

     
  JANUAR 2020  
     
 

JANUAR 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
  odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
  (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Obnovitev vlog za oprostitev izvajanja storitve praznjenja greznic in MKČN
  (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)

JANUAR 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
  odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
  (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Obnovitev vlog za oprostitev izvajanja storitve praznjenja greznic in MKČN
  (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)

JANUAR 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod

     
  DECEMBER 2019  
     
 

DECEMBER 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Urniki odvoza odpadkov za leto 2020
 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
  odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
 • Obnovitev vlog za oprostitev izvajanja storitve praznjenja greznic in mkčn
 • Kako do manj odpadkov med prazniki

DECEMBER 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Urniki odvoza odpadkov za leto 2020
 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Kako do manj odpadkov med prazniki

DECEMBER 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Urniki odvoza odpadkov za leto 2020
 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Naročanje odvoza odpadkov »na klic«
 • Kako do manj odpadkov med prazniki

     

   

OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V ČASU PRAZNIKOV

V PETEK, 27. decembra 2019 in 3. januarja 2020 OKP Rogaška Slatina d.o.o. NE POSLUJE.
Mestna blagajna bo 27. decembra 2019 in 3. januarja 2020 ZAPRTA. V torek 31. decembra 2020 bo mestna blagajna zaradi popisa odprta samo do 11.00 ure.

 

   

URNIKI REDNEGA ODVOZA 2019
Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah
Urniki odvoza 2019