ARHIV OBVESTIL
   
 

ARHIV OBVESTIL 2019

   

URNIKI REDNEGA ODVOZA 2019
Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah
Urniki odvoza 2019

     
   

OBVESTILO O SPREMENJENEM DELOVNEM ČASU ZBIRNEGA CENTRA TUNCOVEC IN
ZBIRNEGA CENTRA ŠMARJE PRI JELŠAH


Obveščamo vas, da se s 1. julijem 2019 spremeni delovni čas zbirnega centra Tuncovec in Zbirnega centra Šmarje pri Jelšah.

   
   

PRIMERI POŠKODB ZARADI NEPRIMERNIH ODPADKOV

vir: Novi tednik, št. 47, 21. november 2019

   
   

TERMINSKI PLAN PRAZNJENJA BLATA PRETOČNIH IN NEPRETOČNIH GREZNIC
IN BLATA MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) 2017 – 2019

Praznjenje greznic in MKČN – kjer ni zgrajeno komunalno omrežje z ustrezno KČN

   
  NOVEMBER 2019  
     
 

NOVEMBER 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Evropski teden zmanjševanja odpadkov
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

NOVEMBER 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Evropski teden zmanjševanja odpadkov
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

NOVEMBER 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Evropski teden zmanjševanja odpadkov
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

     
   

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV 16. - 24. NOVEMBER
V ta namen bomo javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. in  Center ponovne uporabe d.o.o., so.p. izvedli praktične prikaze za večjo ozaveščenost o možnostih preprečevanja nastajanja oblačil, tekstilnih izdelkov, embalaže in izdelkov za enkratno uporabo.
Prikazali bomo tudi pasti hitre mode in možnosti preoblikovanja pohištva v »trendovske« izdelke.

   
   
5. MEDNARODNA KONFERENCA DRUŠTVA VODNA AGENCIJA »VODA ZA JUTRI«

Vodni viri so vse bolj ogroženi. Po eni strani zaradi vse večjih pritiskov nanje s strani človeka ter po drugi strani zaradi vse izrazitejših podnebnih sprememb. Smo torej pred velikim izzivom, kako mlajšim in prihajajočim generacijam zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo ter zmanjšati ogroženost pred visokimi vodami in posledicami suš.

   
   
SPREMENIMO NAVADO IN POMAGAJMO!

V Sloveniji vsako leto nastane več kot 4.500 ton odpadkov od sveč.
Svojci na pogrebu v povprečju prejmejo do 100 zavojev sveč.
Pogreb pa predstavlja svojcem tako čustveni kot finančni "udarec".

Zato smo izdelali izdelek SOŽALNICA.
   
   

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV - November 2019
OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., obvešča uporabnike komunalnih storitev, da bo v času od ponedeljka 04. do petka 08. novembra potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.
URNIK AKCIJE ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV ZA LETO 2019

   
  OKTOBER 2019  
     
 

OKTOBER 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
 • Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?
 • Odvoz ločeno zbranih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«

OKTOBER 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
 • Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?

OKTOBER 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?

     
   

15. oktober – SVETOVNI DAN HOJE, 16. oktober – SVETOVNI DAN HRANE
Že od leta 1992 dalje vsako leto obeležimo svetovni dan hoje. Leta 1992 je ob konferenci Združenih narodov o trajnostnem razvoju v Braziliji organizacija TAFISA (svetovna nevladna organizacija športa za vse) sprožila pobudo pod nazivom “svetovni dan hoje”.
16. oktobra 1945 je bila v okviru Združenih narodov ustanovljena svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo FAO (Food and Agriculture Organization), zato ta dan praznujemo kot svetovni dan hrane vse od leta 1979.

   
  SEPTEMBER 2019  
     
 

SEPTEMBER 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Kakšen je postopek priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (JKO)?
 • Kako preurediti obstoječo greznico v zadrževalni bazen?
 • Do kdaj se je potrebno priključiti na javno kanalizacijo?
 • Opustitev greznice ob vgradnji male komunalne čistilne naprave
 • Kaj ne spada v kanalizacijo?
 • Kaj ne sodi v odtok in kanalizacijski sistem
 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 7.10. Do 11.10.2019

SEPTEMBER 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Kakšen je postopek priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (JKO)?
 • Kako preurediti obstoječo greznico v zadrževalni bazen?
 • Do kdaj se je potrebno priključiti na javno kanalizacijo?
 • Opustitev greznice ob vgradnji male komunalne čistilne naprave
 • Kaj ne spada v kanalizacijo?
 • Kaj ne sodi v odtok in kanalizacijski sistem
 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 7.10. Do 11.10.2019

SEPTEMBER 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Kakšen je postopek priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (JKO)?
 • Kako preurediti obstoječo greznico v zadrževalni bazen?
 • Do kdaj se je potrebno priključiti na javno kanalizacijo?
 • Opustitev greznice ob vgradnji male komunalne čistilne naprave
 • Kaj ne spada v kanalizacijo?
 • Kaj ne sodi v odtok in kanalizacijski sistem
 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 7.10. Do 11.10.2019

     
   
LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH OBLAČIL IN TEKSTILA V ČASU  OD 7.10. DO 11.10.2019

 PROSIMO LOČITE VREČE ZA ČISTA IN NEČISTA OBLAČILA IN TEKSTIL

Oblačila in tekstil, ki ga ne potrebujete več, lahko oddate v zbiralni akciji, pri čemer bodite pazljivi, da ga ločite na čistega in nečistega, saj lahko le tako omogočimo večjo ponovno uporabo.

 

   
   

PREVZEM VOZILA MERCEDES BENZ

Prevzem Vozila Mercedes Benz za prevoz in črpanje grezničnih gošč ter pranje kanalizacije – junij 2019

   
   

PREVZEM VOZILA MAN

Vozilo služi za prevoz kontejnerjev ter za naklad in razklad odpadkov

   
   
16. - 22. september – EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI – dan brez avtomobila GREMO PEŠ

je slogan letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti. Hoja je najbolj naraven, najbolj zdrav in vedno znova presenetljivo sproščujoč način premikanja. Velika težava sodobne družbe je pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev, ki jo v veliki meri spodbuja pretirana raba osebnih avtomobilov. Zato bomo septembra slavili hojo. Pridružite se nam!

   
  AVGUST 2019  
     
 

AVGUST 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 16.08.2019
 • Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma
 • Kako ločeno zbirati biološke odpadke?
  (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

AVGUST 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 16.08.2019
 • Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma
 • Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
  (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

AVGUST 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 16.08.2019
 • Priporočilo za pogostejše izpiranje internega vodovodnega omrežja v času visokih poletnih temperatur
 • Prepoved odvzema pitne vode iz javnih hidrantov

     
   

ZAKAJ PLASTIKA, ČE SMO LAHKO EKO

Ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprilu, je OKP Rogaška Slatina v sodelovanju z Radiem Štajerski val razpisal EKOnatečaj za osnovnošolce, učence 5. in 6. razredov, ki so imeli za nalogo izdelati kratek EKO FILM "ZA MOJE ČISTO OKOLJE". In nastalo je nekaj zanimivih filmčkov, spesnili pa so celo eko himno. 

   
   

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

V mesecu maju je komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina izvedlo akcijo zbiranja odpadnih električnih in elektronskih naprav. Skupna količina zbranih odpadkov je bila 19.140 kg, kar je 1,67 kg na prebivalca. V spodnji tabeli so prikazane zbrane količine po občinah in po odpadku.

   
   

OBVESTILO O NOVEM TRANSAKCIJSKEM RAČUNU

V januarju mesecu smo vas obvestili, da smo odprli nov TRR račun pri Delavski hranilnici d.d.
št. SI56 6100 0002 0825 374
.

Ponovno vas obveščamo, da bo TRR račun pri Abanki d.d. ukinjen 31.3.2019.

   
   

3. JULIJ - MEDNARODNI DAN BREZ PLASTIČNIH VREČK

Mednarodni dan brez plastičnih vrečk, ki ga obeležujemo 3. julija, je nastal v okviru iniciative Svet brez plastičnih vrečk, ki si prizadeva za drastično zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo. 
Z zmanjševanjem uporabe teh vrečk bi namreč zmanjšali negativne vplive na okolje, predvsem na oceane.

   
   

POPLAVLJEN ZBIRNI CENTER TUNCOVEC

Pravo razdejanje je voda povzročila tudi v Zbirnem Centru Tuncovec. Voda je poplavila Center ponovne uporabe in del ostalih prostorov  v Zbirnem centru.

   
   

OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V PETEK, 16.08.2019

V PETEK, 16. AVGUSTA 2019 OKP Rogaška Slatina d.o.o. NE POSLUJE.  Mestna blagajna bo ZAPRTA

DEŽURNE SLUŽBE:

 • OSKRBA S PITNO VODO
  na številki 031 532 094 - za območje občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane,
  na številki 031 362 539 – za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli;
 • KANALIZACIJA, GREZNICE, ČISTILNE NAPRAVE - na številki 031 365 030

ODVOZ ODPADKOV in ZBIRNI CENTER TUNCOVEC

 • Odvoz odpadkov se na praznični dan v ČETRTEK 15.08.2019 ne bo izvajal. Vsi odvozi se zaradi tega prestavijo za en dan (odvozi 15.8. na 16.8. in tako do konca tedna do vključno sobote 17.8.2019).
   
  JULIJ 2019  
     
 

JULIJ 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Uskladitve cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 • Polnjenje bazenov
 • 10 nasvetov, kako varčevati z vodo
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje cevi za vodomerom
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Menjave vodomerov

JULIJ 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Uskladitve cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 • Polnjenje bazenov
 • 10 nasvetov, kako varčevati z vodo
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje cevi za vodomerom
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Menjave vodomerov

JULIJ 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Uskladitve cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 • 10 nasvetov, kako varčevati z vodo
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje cevi za vodomerom
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Menjave vodomerov

     
  JUNIJ 2019  
     
 

JUNIJ 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o delovnem času v ponedeljek, 24.06.2019
 • Obvestilo o spremenjenem delovnem času zbirnega centra Tuncovec
 • 3. Julij - mednarodni dan brez plastičnih vrečk

JUNIJ 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času v ponedeljek, 24.06.2019
 • Obvestilo o spremenjenem delovnem času zbirnega centra Tuncovec
 • 3. Julij - mednarodni dan brez plastičnih vrečk

JUNIJ 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o delovnem času v ponedeljek, 24.06.2019
 • Obvestilo o spremenjenem delovnem času zbirnega centra Tuncovec
 • 3. Julij - mednarodni dan brez plastičnih vrečk

     
   

5. junij – SVETOVNI DAN OKOLJA

Organizacija združenih narodov (OZN) je razglasila 5. junij za svetovni dan varstva okolja. Dan, ko bi lahko naredili še kaj prav posebnega, kar bi pripomoglo k boljšemu življenju.

   
  MAJ 2019  
     
 

MAJ 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Postopek pri vgradnji MKČN

MAJ 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Postopek pri vgradnji MKČN

MAJ 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Postopek pri vgradnji MKČN

     
   

31. maj – DAN ŠPORTA

Se želite počutiti bolje in imeti več energije? Telovadite! Šport dviguje kakovost življenja, omogoča ustrezen psiho-gibalni razvoj, ima pozitivne učinke na izobraževanje, hkrati pa pomeni zabavo in sprostitev.

   
   

PODČETRTEK - VABILO NA DELAVNICO

Vljudno Vas vabimo na
UČNO DELAVNICO V OKVIRU PROJEKTA URBANO OBSOTELJE
ki bo v četrtek, 30.5.2019, med 12. in 15. uro, v KNJIŽNICI, Trška cesta 62, Podčetrtek.

   
   

ŠMARJE PRI JELŠAH - VABILO NA DELAVNICO

Vljudno Vas vabimo na
UČNO DELAVNICO V OKVIRU PROJEKTA URBANO OBSOTELJE
ki bo v torek , 28.5.2019, med 10. in 13. uro, v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ulica 8, Šmarje pri Jelšah.

   
   

ROGATEC - VABILO NA DELAVNICO

Vljudno Vas vabimo na
UČNO DELAVNICO V OKVIRU PROJEKTA URBANO OBSOTELJE
ki bo v ponedeljek, 27.5.2019, med 18. in 21. uro, v prostorih Grajske pristave,
Pot k ribniku 4, Rogatec

   
   

KOZJE - VABILO NA DELAVNICO

Vljudno Vas vabimo na
UČNO DELAVNICO V OKVIRU PROJEKTA URBANO OBSOTELJE
ki bo v četrtek, 23.5.2019, med 10. in 13. uro,v KNJIŽNICI KOZJE, Kozje 150, 3260 Kozje.

   
   

KOZJE - VABILO NA DELAVNICO

Vljudno Vas vabimo na
UČNO DELAVNICO ZA STAREJŠE ODRASLE, INVALIDE, MLADE BREZ ZAPOSLITVE, ŽENSKE, V OKVIRU PROJEKTA POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA
ki bo v ponedeljek, 20.5.2019, med 14. in 17. uro, v SEJNI SOBI OBČINE KOZJE, Kozje 37, 3260 Kozje.

   
   

PODČETRTEK - VABILO NA DELAVNICO

Vljudno Vas vabimo na
UČNO DELAVNICO ZA STAREJŠE ODRASLE, INVALIDE, MLADE BREZ ZAPOSLITVE, ŽENSKE,
V OKVIRU PROJEKTA POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA

ki bo v torek, 21.5.2019, med 14. in 17. uro,
v SEJNI SOBI OBČINE PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.

   
   

ROGAŠKA SLATINA - VABILO NA DELAVNICO

Vljudno Vas vabimo na
UČNO DELAVNICO ZA STAREJŠE ODRASLE, INVALIDE, MLADE BREZ ZAPOSLITVE, ŽENSKE,
V OKVIRU PROJEKTA POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA

ki bo v sredo, 22.5.2019, med 10. in 13. uro, na LJUDSKI UNIVERZI ROGAŠKA SLATINA,
Celjska cesta 3 a, Rogaška Slatina.

   
   

VABILO NA DELAVNICO

Vljudno Vas vabimo na UČNO DELAVNICO ZA STAREJŠE ODRASLE, INVALIDE, MLADE BREZ ZAPOSLITVE, ŽENSKE, V OKVIRU PROJEKTA POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA ki bo v ponedeljek, 13.5.2019, med 14:00 in 17:00 uro, v prostorih Grajske pristave, Pot k ribniku 4, Rogatec.

   
   

3R APLIKACIJA ''Več kot odpadki''

Naložite si brezplačno aplikacijo na mobilne naprave. 3R – Več kot odpadki aplikacija je uporabna, enostavna in priročna za uporabo ter ponuja možnost za zmanjševanje, ponovno uporabo in recikliranje na vašem območju..

   
   

VSE KAR MORATE VEDETI O MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH

Male komunalne čistilne naprave (MKČN) do 50 pe in greznice - obstoječi objekti
- skrajšan povzetek (12.10.2016)

   
   

OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O. S CENTROM PONOVNE UPORABE V SKRBI ZA
ZMANJŠEVANJE ODPADKOV

Dematerializacija – narediti več z manj.
To je dokazal prvi center ponovne uporabe v sloveniji, ki od leta 2010 obratuje na lokaciji zbirnega centra OKP Rogaška Slatina d.o.o. Tuncovec. Vabimo vas, da v tednu zmanjševanja odpadkov obiščete CPU na lokaciji zbirnega centra OKP Rogaška Slatina d.o.o. v Tuncovcu in spoznate, kako je mogoče vsak dan v praksi zmanjševati odpadke, izvajati dematerializacijo in načelo »narediti več z manj«.
Delovni čas: 8. – 16. ure.

   
   

V NEKAJ LETIH BO ODPADEK LE ŠE MUZEJSKI REKVIZIT

Ustanoviteljica prvega centra ponovne uporabe v Sloveniji Marinka Vovk vidi prihodnost in nova delovna mesta. Rogaška Slatina – Prvi center ponovne uporabe je dobil naslednike po vsej Sloveniji, v njih pa delajo težje zaposljivi ljudje, kar je bil tudi prvi namen Marinke Vovk. Prihodnost je v novih tehnologijah, od mobilnih aplikacij do tridimenzionalnih tiskalnikov za popravila izdelkov.

vir: DELO - preberi celoten članek

   
   

ZAKAJ TELEVIZORJI IN RAČUNALNIŠKI EKRANI SPADAJO MED NEVARNE ODPADKE?

Starejši televizijski sprejemniki, računalniški ekrani in drugi zasloni vsebujejo nekatere nevarne komponente, ki ob nepravilnem ravnanju po končani življenjski dobi, lahko predstavljajo nevarnost okolju in ljudem.

   
   

SURFACE ZA VEČ PONOVNE UPORABE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

NOVO & ZANIMIVO & KREATIVNO!
V Sloveniji imamo veliko različnih parkov, ampak takšnega, kot bo ta pa še nimamo!
Vabljeni k sodelovanju!

   
   

KAMPANJA ZA OZAVEŠČANJE JAVNOSTI GLEDE ŠKODLJIVEGA VPLIVA
PRETIRANE POTROŠNJE LAHKIH PLASTIČNIH VREČK


V letu 2018 bodo v ta namen potekale aktivnosti ozaveščanja mladih v vrtcih in šolah, kar bo posredno vplivalo tudi na povečano informiranost širše javnosti.

   
   
MEDIJI O VODNI AGENCIJI


   
   

ODPRTA RAZPRAVA OB SKODELICI KAVE

V petek 26. oktobra je v prostorih knjižnice Rogaška Slatina ob 17. uri potekala odprta razprava ob skodelici kave. Odprta razprava je potekala v okviru projekta »Medgeneracijsko okoljsko ozaveščanje za ohranjanje narave in naravnih virov«.

   
   

PREPREČEVANJE NASTAJANJA NEVARNIH ODPADKOV - RAZSTRUPIMO OKOLJE

Vabilo na delavnice v evropskem tednu zmanjševanja odpadkov.

   
   
VODA IZ PIPE

Brošura: Zdravo bolj zdravo - Voda iz pipe

   
   

NEVARNOSTI PRI NEPRAVILNEM ODSTRANJEVANJU ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV

- Zakaj je pomembno, da odpadke oddajamo ločeno
- Hladilniki in zamrzovalne skrinje
- 7 korakov odstranjevanja razbite varčne žarnice

   
   

PODPISAN SPORAZUM O PRENOSU UPRAVLJANJA VODOVODNEGA OMREŽJA

Na Občini Podčetrtek so predstavniki podjetij OKP Rogaška Slatina in Zagorski vodovod podpisali sporazum o prenosu upravljanja vodovodnega omrežja.

   
   

KAM Z ODPADNIMI ZDRAVILI IN TEHNIČNIMI ZDRAVSTVENIMI PRIPOMOČKI?

Ne glede na to kakšne učinkovine vsebujejo zdravila, postanejo, ko jih ne potrebujemo več, nevaren odpadek. Zato jih moramo oddati ločeno, saj kljub pretečenemu roku uporabe še vedno vsebujejo snovi, ki lahko negativno vplivajo na okolje, posledično pa tudi na zdravje ljudi, če jih ne odložimo pravilno.

   
   

HRANA NI ZA V SMETI!
Ste se kdaj vprašali, kaj se zgodi s hrano, ki jo vržete v smeti ali v straniščno školjko in koliko ste s tem brez potrebe onesnažili planet? Kaj pa dejstvo, da ste s tem zavrgli tudi kar precej denarja?

   
   

KROŽNO GOSPODARSTVO Z NOVIMI PRAVILI ŽE UDEJANJENO NA OBMOČJU
OKP ROGAŠKA SLATINA


- Ponovna uporaba se odslej zagotavlja tudi v zbirnih centrih
- Okoljski vidik ponovne uporabe
- Socialni vidik ponovne uporabe

   
   

10. MAJ – DAN GIBANJA

TISOČ ŽIVLJENJ, TISOČ OBLIK GIBANJA
Zadostno gibanje je varovalni dejavnik zdravja, saj vpliva tako na telesno kot duševno zdravje ter kakovost življenja. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije za doseganje zdravja pri večini odraslih zadošča zmerna gibalna aktivnost, ki traja skupaj vsaj 30 minut na dan, večino dni v tednu. Za otroke in mladostnike pa se priporoča vsaj 1 ura zmerne do intenzivne gibalne aktivnosti vsak dan in vsaj 2x na teden vaje za mišično moč, gibljivost ter za zdravje kosti.

   
   

VODNI AGENT - 4. MEDNARODNA KONFERENCA V ROGAŠKI 4.10.2018

4. mednarodna konferenca Društva Vodna agencija na temo »Vpliv mednarodne komunikacije na naš vodni odtis«, je potekala 5. oktobra 2018 na Aninem dvoru v Rogaški Slatini.

   
   

VIDEO - ZELENO POSAVJE - za naravo in zdravje

Videoposnetek - ZELENO POSAVJE - za naravo in zdravje


   
   
1. PODELITEV CERTIFIKATA VODA IZ PIPE, 19.4.2019, GZS CERTIFIKAT "VODA IZ PIPE"

Pred svetovnim dnem Zemlje v petek, 19. 4. 2019, je Zbornica komunalnega gospodarstva prvim 32 organizacijam podelila certifikat »Voda iz pipe«. Certifikat je namenjen tistim organizacijam, ki v svojih prostorih in na dogodkih, ki jih organizirajo, ponujajo pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujajo tudi zaposlene, partnerje ter ostale deležnike

   
   

SVETOVNI DAN ZEMLJE, 22.4.2019

ZAŠČITITE NAŠE VRSTE

Dan Zemlje je svetovni dogodek na katerem sodeluje več kot 1 milijarda ljudi iz 192 državah, letos smo dan posvetili ZAŠČITI OGROŽENIH ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRST.  

   
  APRIL 2019  
     
 

APRIL 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 03.05.2019
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • 22. April svetovni dan zemlje
 • 19.4. 2019 mobilna predstavitev možnosti zmanjševanja uničevanja narave in habitatov v vaši občini

APRIL 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 03.05.2019
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • 22. April svetovni dan zemlje
 • 19.4. 2019 mobilna predstavitev možnosti zmanjševanja uničevanja narave in habitatov v vaši občin

APRIL 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 03.05.2019
 • 22. April svetovni dan zemlje

     
   

OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V PETEK, 03.05.2019

V PETEK, 3. MAJA 2019 OKP Rogaška Slatina d.o.o. NE POSLUJE.  Mestna blagajna bo ZAPRTA.

DEŽURNE SLUŽBE:

 • OSKRBA S PITNO VODO
  na številki 031 532 094 - za območje občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane,
  na številki 031 362 539 – za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli;
 • KANALIZACIJA, GREZNICE, ČISTILNE NAPRAVE - na številki 031 365 030

ODVOZ ODPADKOV in ZBIRNI CENTER TUNCOVEC

 • Odvoz odpadkov se na praznični dan v ponedeljek 22.04.2019 ne bo izvajal. Vsi odvozi se zaradi tega prestavijo za en dan (odvozi 22.4. na 23.4. in tako do konca tedna do vključno sobote 27.4.2019).
 • Odvoz odpadkov se na praznični dan v sredo 01.05.2019 ne bo izvajal. Vsi odvozi se zaradi tega prestavijo za en dan (odvozi 1.5. na 2.5. in tako do konca tedna do vključno sobote 4.5.2019).
   
   

22. april – SVETOVNI DAN ZEMLJE

Praznik Zemlje bi moral biti praznik vsakega, ki živi, ki diha, ki hodi, ki ljubi naravo in jo spoštuje.

   
   

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

7. april – SVETOVNI DAN ZDRAVJA

   
  MAREC 2019  
     
 

MAREC 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Odvoz ločeno zbranih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«
 • Odpadna folija od silažnih bal
 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • 22. Marec svetovni dan voda – naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Dan odprtih vrat

MAREC 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • 22. Marec svetovni dan voda – naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Dan odprtih vrat

MAREC 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • 22. Marec svetovni dan voda – naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Dan odprtih vrat

     
   

DAN ODPRTIH VRAT

Javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. vabi ob svetovnem dnevu voda 22. marca 2019 na voden ogled čistilnih naprav:

 • Čistilna naprava Rogaška Slatina
 • Čistilna naprava Šmarje pri Jelšah
 • Čistilna naprava Kozje

Vrata čistilnih naprav bodo za vse občane odprta med 10.00  in 14.00 uro.

   
   

22. marec – SVETOVNI DAN VODE

Svetovni dan vode je bil določen z namenom osveščati o pomembnosti pitne vode in spodbujati k bolj trajnostnemu upravljanju z viri pitne vode.
Voda je nujna za življenje na Zemlji, saj je kakovost življenja neposredno odvisna od kakovosti vode - vzdržuje zdrave ekosisteme in posledično vodi k večji blaginji človeka.

   
  FEBRUAR 2019  
     
 

FEBRUAR 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 11.3. Do 15.3.2019

FEBRUAR 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 11.3. Do 15.3.2019

FEBRUAR 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 11.3. Do 15.3.2019

     
   

NEPRAVILNOSTI PRI PRIPRAVI STEKLENE EMBALAŽE ZA ODVOZ

V mesecu februarju od 11.2 do 15.2. izvajamo redni odvoz steklene embalaže za uporabnike iz  gospodinjstva. Na terenu ugotavljamo, da se še vedno dogajajo nepravilnosti pri pripravi odpadka za odvoz, zato Vas prosimo, se držite navodil o ločevanju steklene embalaže.

   
  JANUAR 2019  
     
 

JANUAR 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • Ukinitev obračuna za tri in šest mesecev
 • Nadzor ločevanja odpadkov

JANUAR 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • Ukinitev obračuna za tri in šest mesecev
 • Nadzor ločevanja odpadkov

JANUAR 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • Nadzor ločevanja odpadkov