sobota, 23. oktober 2021

Objave

TEMA: TRAJNOSTNA RABA VIROV ZA VSE GENERACIJE
Delavnica s praktičnim prikazom možnosti zmanjševanja odpadkov in ponovne uporabe izdelkov ki bo v četrtek 12.8. 2021 ob 17. uri lokacija: Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec v prostorih Zavoda za kulturo, turizem in razvoj

Varstvo okolja za zdrav življenjski slog za projekt AKTIVACIJA OBSOTELJA
Praktični prikazi v učnih delavnih bodo motivirali k doseganju ciljev projekta in sicer povečati sodelovanje med mladimi, starejšimi in drugimi ranljivimi skupinami in s tem tudi izboljšati razumevanje pomena ohranjanja narave.