Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 17
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center Kozje
torek 12 - 16
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
ponedeljek in petek 10 - 18
sreda 11 - 19
sobota 8 - 14
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


 

ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA
IZ GOSPODINJSTEV

 • Olje ohladimo.
 • Olje zlijemo v namensko posodo.
 • Olje odnesemo in zlijemo v ulični zbiralnik za olje.

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE:

 • Občina Rogaška Slatina:
  • ulica XIV. Divizije,
  • Žibernik,
  • ulica Kozjanskega odreda in
  • zbirni center Tuncovec.
 • Občina Podčetrtek: pri osnovni šoli Pristava pri Mestinju
 • Občina Kozje: zbirni center Kozje
 • Občina Šmarje pri Jelšah: zbirni center Šmarje pri Jelšah

 

 

ODPADNO JEDILNO OLJE JE KUHINJSKI ODPADEK, KI GA UVRŠČAMO MED NEVARNE ODPADKE, ZATO MORAMO Z NJIM SKRBNO RAVNATI, SAJ JE ZELO ŠKODLJIVO ZA OKOLJE.

Odpadno jedilno olje – pravilno ravnanje oz. odstranjevanje         
Odpadno jedilno olje shranjujemo doma v hišni posodici, odpadni plastenki ali v steklenem kozarcu. Zaprto plastenko ali kozarec hranimo na balkonu ali v notranjih prostorih stanovanja. Zbrano vsebino oddamo v zbirne centre ali na posebna mesta za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Oddaja odpadnega jedilnega olja je za gospodinjstva brezplačna.

Odpadno jedilno olje – nepravilno ravnanje oz. odstranjevanje            
Odpadnega jedilnega olja ne smemo zlivati v kuhinjske oz. ostale odtoke, niti v straniščno školjko. Posledično se odtoki zamašijo. Na kanalizacijskem omrežju se maščoba nalaga na cevi, na čistilnih napravah pa maščoba povzroča težave, saj vpliva na mikroorganizme. Zaradi nepravilnega odstranjevanja odpadnega jedilnega olja se lahko onesnaži tudi površinska voda in podtalnica. Odpadno olje, ki konča v tleh ali v vodi, predstavlja visoko organsko onesnaženje.
Odpadnega jedilnega olja torej:
• ne smemo mešati z drugimi odpadki,
• ne smemo zlivati v odtoke ali v straniščno školjko,
• ne smemo zlivati v naravo,
• ne smemo kuriti v pečeh,
• ne smemo odlagati med biorazgradljive odpadke ali na kompost,
• ne smemo odlagati v zabojnik za mešane komunalne odpadke.