Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 17
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center Kozje
torek 12 - 16
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
ponedeljek in petek 10 - 18
sreda 11 - 19
sobota 8 - 14
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


Navodila za ločeno zbiranje odpadkov

RUMENA  VREČA
- Pravilna uporaba rumenih vreč, kaj sodi in kaj ne sodi v rumeno vrečo

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

(zeleni zabojniki)

- Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v zelene
  zabojnike
, ločeno zbiranje odpadnega papirja
  in stekla)

BIOLOŠKI ODPADKI

(rjavi zabojniki, kompostniki)

- Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v rjavo
   posodo
ali na kompost

   
URNIKI REDNEGA ODVOZA 2021
Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah.
     
   
     

Individualne hiše in gospodarstvo (rumena vreča)

Redni odvoz odpadkov 2021
Odvoz BIOLOŠKIH odpadkov 2021
     
     

Večstanovanjski objekti (bloki, večstanovanjske hiše) v naseljih

Redni odvoz odpadkov 2021
Odvoz BIOLOŠKIH odpadkov 2021

     
     

Ustanove (šole, vrtci)

Redni odvoz odpadkov 2021

     
     

Gospodarstvo v naseljih

Redni odvoz odpadkov 2021