Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 17
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center Kozje
torek 12 - 16
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
ponedeljek in petek 10 - 18
sreda 11 - 19
sobota 8 - 14
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

 

RUMENA VREČA

KAJ SODI V RUMENO VREČO ?

V rumeno vrečo zbirajo gospodinjstva vso odpadno embalažo skupaj (razen steklene): plastično, papirnato, kovinsko in dvoslojno, ki mora biti izpraznjena in zložena.

 • plastična embalaža
  PET plastenke pijač, embalažno plastiko živil, čistil, šamponov, mil, plastično posodo, vrečke, PE folijo.
 • papirnata embalaža
  embalažni papir, škatle in druge embalaže iz papirja in kartona
 • kovinska embalaža
  pločevinke za pijače, konzerve iz prehrambne industrije, kovinske pokrove in drugo kovinsko embalažo.
 • dvoslojna tekočinska embalaža
  embalažo mleka, sokov, napitkov, t.i. Tetra Pak

PRAVILNA UPORABA RUMENIH VREČ

Prazno embalažo (plastenke, pločevinke, tetra pak embalažo) je potrebno čim bolj stisniti, zložiti, zmečkati, preden jo odvržete v rumeno vrečo.
Večje kartonske škatle, večjo plastično embalažo (5l in več litrski kanistri),  postavite zraven zabojnika za rumene vreče na dan odvoza in delavci podjetja OKP bodo pobrali tudi to.

Ne oddajajte napol praznih vrečk.

KAJ NE SODI V RUMENO VREČO ?

V rumeno vrečo se ne sme odlagati:

 • ostankov hrane (kruh, majoneza v steklenem kozarcu, ostanki limon…),
 • onesnažene (polne, napol prazne) embalaže olja, masla, marmelade, jogurtov ipd.,
 • tekstil  (stara oblačila, krpe),
 • embalažo nevarnih snovi,
 • steklena embalaža in steklo,
 • zabojev za pijače,
 • igrače,
 • sanitarni odpadki vatirane palčke, higienski vložki, plenice za enkratno uporabo, ..)
 • uporabljene papirnate brisače in serviete,
 • listja, pokošene trave,
 • gradbene odpadke,
 • časopisni in reklamni papir,
 • nevarnih odpadkov (baterije, kartuše, embalažo strupenih škropiv,..).