Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 17
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center Kozje
torek 12 - 16
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
ponedeljek in petek 10 - 18
sreda 11 - 19
sobota 8 - 14
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

 

KAJ NAJ ODLAGAMO V ZELENE ZABOJNIKE – MED MEŠANE ODPADKE ?

Med mešane odpadke se odlagajo:

 • sanitarni odpadki (vatirane palčke, higienski vložki, vata, porabljene plenice,,..)
 • uporabljene papirnate brisače in servieti, odslužene kuhinjske krpe,
 • hišni pometki,
 • umazana folija v katero so zavita nekatera živila,
 • kosti,
 • razbito steklo (ravno steklo), keramika, ipd.

V ZELENE ZABOJNIKE – MED MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE JE PREPOVEDANO ODLAGATI:

 • večje kosovne odpadke,
 • gradbeni odpad, keramične ploščicice, itd.,
 • kamenja ali zemlje,
 • usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
 • odpadke v tekočem stanju,
 • odpadno olje,
 • kužen odpadni material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov,
 • tleče, lahko vnetljive, eksplozivne snovi, posebne odpadke ter druge nevarne snovi (ostanke lakov, lepil, topil, barv, baterije, zdravila, fluorescentne cevi,itd.),
 • biološke odpadke,
 • poginule živali ali dele živali in kože,
 • embalažo sredstev za varstvo rastlin,
 • neuporabno računalniško opremo

LOČENO ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA IN STEKLA

V zabojnik za PAPIR odlagamo:

 • časopise, revije, trgovske reklame.
 • pisarniški in računalniški papir,
 • zvezke, knjige brošure,
 • embalažni papir in raztrgane kartonske škatle.

V zabojnik za PAPIR ni dovoljeno odlagati:

 • zelo umazanega ali z olji ali maščobo prepojenega papirja,
 • raznih map, katerih sestavna dela sta kovina ali plastična folija,
 • staniol papirja, celofana ter uporabljene papirne galanterije,
 • tetrapak embalaže mleka in sokov.

 

V zabojnik za STEKLO odlagamo:

 • vse vrste steklenic,
 • kozarce za vlaganje,
 • drugo stekleno embalažo.

Odloženi odpadki ne smejo biti mastni ali umazani.

V zabojnik za STEKLO ni dovoljeno odlagati:

 • okenskega, armiranega in pleksi stekla,
 • kristala, porcelana, keramike,
 • žarnic.