Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 17
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center Kozje
torek 12 - 16
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
ponedeljek in petek 10 - 18
sreda 11 - 19
sobota 8 - 14
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


 

OBČINE PRISTOPILE K DOGOVORU O ZMANJŠANJU PLASTIKE ZA ENKRATNO UPORABO NA JAVNIH DOGODKIH

Predsednik Skupnosti občin Slovenije in minister za okolje sta 15. novembra 2019 podpisala Dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah.

Skupnost občin Slovenije je pozvala občine k podpisu sporazuma za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo. K dogovoru, ki je prostovoljen lahko kadarkoli pristopi občina, ki v okviru svojih aktivnosti organizira različne oblike javnih ali internih prireditev in sestankov, kjer se ne nudi plastičnega pribora (plastična slamica, plastični krožnik, plastični lonček ali plastični jedilni pribor).

V javnem podjetju OKP Rogaška Slatina se zavedamo problematike vztrajnega porasta nastajanja plastičnih odpadkov in odlaganja plastičnih odpadkov v okolje ter negativnega vpliva na okolje, zdravje in gospodarstvo, zato smo tudi sami občine, v katerih izvajamo gospodarsko javno službo, pozvali k podpisu sporazuma za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo. Občine se zavedajo posledic prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, zato so vse občine, v katerih izvajamo gospodarsko javno službo, pristopile k dogovoru o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v Slovenskih občinah.

Ločevanje odpadkov je pomemben del posameznikovega življenjskega sloga. Surovine, ki jih zbiramo ločeno, se vračajo v ponovno predelavo. Biološki odpadki so z ustreznim izločanjem (rjavi zabojnik ali kompostiranje v hišnih kompostnikih) pravilno predelani. Pravilno ločevanje odpadkov, ponovna uporaba dobrin omogoča učinkovito reciklažo odpadkov v nove vire surovin, ter posledično v zmanjšanje količin odloženih odpadkov tako kosovnih kakor komunalnih.
S svojim ravnanjem prispevajte k povečanju ozaveščenosti o resnosti problematike in posledicah prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo in prispevajte k varovanju okolja.