četrtek, 29. februar 2024

ODVOZ - INDIVIDUALNE HIŠE steklo in papir 2023

REDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V INDIVIDUALNIH HIŠAH IN GOSPODARSTVO (RUMENA VREČA)

Prenesi pdf dokument