petek, 19. april 2024

ODVOZ MEŠANEGA KOMUNALNEGA ODPADA

V tednu med 6.3.2023 in 10.3.2023 vršimo odvoz MKO (mešanega komunalnega odpada) in v občini Rogaška Slatina vršimo odvoz PAPIRJA, ČASOPISA TER REVIJ.

Odvozi se izvajajo na mesečni ravni; (MODRA BARVAGLEJ NA VRHU URNIKA ZA POSAMEZNI MESEC,npr. marec).