torek, 3. oktober 2023

Kotiček za reuse WEE v CPU Rogaška Slatina

Od Svetovnega dneva voda (22.3.) do Svetovnega dneva Zemlje (22.4.) v CPU ROGAŠKA SLATINA
poteka PRIPRAVA NA OTVORITEV prvega kotička ZA PONOVNO UPORABO

TO JE KROŽNO GOSPODARSTVO V PRAKSI

 

V sodelovanju z družbo ZEOS https://www.zeos.si/ravnanje-z-odpadki/ in OKP Rogaška Slatina https://www.okp.si/, vezano na zahtevo UREDBE o odpadni električni in elektronski opremi (EEO), bo 6. aprila 2022 odprt prvi tovrstni kotiček v Sloveniji.

 

Ponovna uporaba je namreč prednostna usmeritev in vključitev uporabnikov - imetnikov še delujoče opreme. Predstavlja pomembno nadgradnjo ločenega zbiranja EEO (električna in elektronska oprema) iz vidika evidentiranja in sledljivosti vrst in količin tovrstnih, še uporabnih izdelkov s posledičnim varovanjem virov in celotnega planeta.

 

 

Obeležitev Svetovnega dneva Zemlje bo potekala s praktičnim ozaveščanjem mladih po šolah in informiranjem širše javnosti na celotnem območju OKP Rogaška Slatina.

 

VABLJENI K SODELOVANJU!