JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.
Povezave

 

 

 

 

   

EU PROJEKTI
PROJEKTI SODELOVANJA LAS 19.3

HUMUS PROJEKT - HÖGI

Vključeni partnerji:
LAS Bogastvo podeželja
LAS Ovtar
LAS Obsotelje in Kozjansko
LAS Regija Oststeiermark GmbH, Avstrija

 

Opis projekta:

Pilotni projektni predlog povezuje dve državi: Slovenijo, in Avstrijo. V okviru mednarodnega projekta želimo na inovativen način razširiti (nadgraditi) obstoječe prakse in metode za povečanje deleža humusa v tleh.
Namen projekta je dvigniti delež humusa v tleh s potencialno vezavo CO2. V Sloveniji, bomo k sodelovanju povabili okoli 15 kmetij na območju LAS. Na testnih kmetijah bomo vzorčili in analizirali tla glede deleža humusa, s pomočjo katerega bomo nato preračunali dejansko vezavo CO2. Vzpostavili prevedli in prilagodili bomo aplikacijo, ki bo služila kot mednarodna baza podatkov glede vsebnosti humusa v tleh na različnih lokacijah. Izvedli bomo posvet Akademija HUMUS v Sloveniji, organizirali izobraževanje (okroglo mize), ter poslali dvakrat na izobraževanje cca 30 ljudi na dneve humusa v Kaindorf na akademiji Humus. Projektni predlog predstavlja inovativen celosten pristop k zvišanju humusa v tleh in k dvigu rodovitnosti tal v kmetijstvu, ki hkrati zaradi vezave CO2 zmanjša negativen vpliv na okolje, ki ga CO2 kot toplogredni plin zaradi velikih izgub v ozračje, zelo obremenjuje.  Kot končen rezultat projekta se pričakuje, da bi količina vezanega CO2 v nastalem humusu ob koncu projekta znašala 8. 000 ton in 100.000 ton po petih letih, s pomočjo pridobljenega CO2 Certifikata ki bi ga lahko uveljavljale le projektne regije s Humus programom – zanimivost za turiste (povečanje dohodkov iz turizma), povečati regionalno uspešnost, inovativno združiti mednarodne dobre prakse in metode za povečevanje humusa v tleh, nadgraditi obstoječe prakse in uveljaviti nove ukrepe,  izdelati inovativno mednarodno bazo podatkov o humusu v različnih državah za raziskovalne namene in nadaljnje inovativne postopke.

Cilji projekta sodelovanja:

 • povečanje vsebnosti humusa in posledična vezava CO2 v tla (pozitiven vpliv v kmetijstvu
 • in na okolje),
 • priprava aplikacije (prevod v slovenski jezik) z namenom vzpostavitve (zbiranja) podatkov o vsebnosti humusa v projektnih regijah,
 • mednarodna izmenjava in nadgradnja že obstoječih praks ter metod za povečanje humusa v tleh.

Aktivnosti:
V okviru projekta bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • Nabor 15 kmetij za vzorčenje tal,
 • Organiziranje posveta HUMUS v Sloveniji,
 • Ogled dobrih kmetijskih praks v Avstriji
 • Udeležba na akademiji Humus,
 • Izvedba delavnic za ranljive skupine na temo priprave komposta in pomena humusa na vrtu,
 • Vzpostavitev pilot sistema čipiranja ločevanja odpadkov,
 • Vodenje projekta,
 • Promocija aktivnosti in rezultatov projekta.

Vrednost projekta na ravni LAS: 82.562,27 €
Zaprošena CLLD sredstva: 61.594,12 €