FriPMUTCE_March+0000RMarPMUTC_0C_PMPMPM

Javna snaga

Bio odpad se v pomladnih, poletnih in jesenskih mesecih, natančneje od 13.3.2023 do 10.11.2023 pobira vsaki teden.