WedAMUTCE_October+0000ROctAMUTC_0C_AMAMAM

Javna snaga

POSTAVITEV KOTIČKA ZA ODDAJO ŠE DELUJOČIH APARATOV

NA ZBIRNEM CENTRU TUNCOVEC IN

AKCIJA ZBIRANJA ŠE DELUJOČIH APARATOV