TueAMUTCE_October+0000ROctAMUTC_0C_AMAMAM

Javna snaga

V tednu med 2.10.2023 in 6.10.2023 vršimo odvoz MKO (mešanega komunalnega odpada) in v občini Rogaška Slatina vršimo odvoz STEKLENE EMBALAŽE.

Odvozi se izvajajo na mesečni ravni; (RDEČA BARVA - GLEJ NA VRHU URNIKA ZA POSAMEZNI MESEC, npr. oktober).

Bio odpad se v pomladnih, poletnih in jesenskih mesecih, natančneje od 13.3.2023 do 10.11.2023 pobira vsaki teden.