ThuAMUTCE_February+0000RFebAMUTC_1C_AMAMAM

NOVEMBER 2023 - PRAVNE OSEBE

  

PRIDRUŽITE SE NAM V EVROPSKEM TEDNU ZMANJŠEVANJA ODPADKOV 2023

V okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov 2023 smo za vas pripravili posebno izobraževalno doživetje! Vabljeni v naše zbirne centre, kjer bomo predstavili vznemirljivo razstavo o trajnostni embalaži.

Odkrijte, kako lahko z izbiro trajnostne embalaže zmanjšate svoj okoljski odtis in prispevate k bolj zeleni prihodnosti. Naša razstava vas bo popeljala skozi primerjavo trajnostne embalaže in embalaže za enkratno uporabo, razkrila pa bo tudi preproste, a učinkovite načine, kako lahko vsakodnevno zmanjšate količino odpadkov.

Datum:  od 18. do 25. novembra 
Čas: med 11-14 uro 
Lokacija: Zbirni centri: Tuncovec, Šmarje pri Jelšah, Kozje in Pristava pri Mestinju

Pridite in se naučite, kako lahko embalaža za večkratno uporabo pozitivno vpliva na naše okolje in našo prihodnost. Ta dogodek je odlična priložnost, da se povežete z drugimi okoljsko ozaveščenimi posamezniki in skupaj naredite korak naprej k trajnostnemu življenjskemu slogu.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

 


OBVEZNA VKLJUČITEV GOSPODARSTVA V ODVOZ ODPADKOV

OKP Rogaška Slatina, d.o.o. izvaja obvezno gospodarsko javno službo skladno z Zakonom o varstvu okolja ter Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Na podlagi navedene uredbe je določena obveznost uporabnika iz dejavnosti, in sicer mora pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, svoje komunalne odpadke prepuščati izvajalcu javne službe na način določen z uredbo in v predpisu občine. Podrobneje je izvajanje gospodarske javne službe urejeno v Odloku o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli. To pomeni, da odločitev o tem, ali bo nekdo vključen v sistem odvoza odpadkov ali ne, ni stvar proste izbire, temveč je to obveznost, ki je določena z veljavnimi predpisi.

 


OBVEZNO JAVLJANJE SPREMEMB

Ponovno vas opominjamo, da so stranke na podlagi odloka o oskrbi s pitno vodo, odloka o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov in odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode dolžne same pisno javiti komunalnemu podjetju vsako spremembo, ki vpliva na obračun komunalnih storitev (sprememba lastnika, plačnika, števila oseb, vključitev gospodarstva v sistem odvoza odpadkov, podatek o vodnem viru…) V ROKU 15 DNI OD NASTANKA SPREMEMBE. Sporočanje sprememb je OBVEZNO.

 


KOMUNALA.INFO

Vabljeni k uporabi Komunala.Info. Aplikacija je preprosta za uporabo, uporabnikom pa omogoča preglede izdanih računov, stanja obveznosti in plačil, zgodovine odčitkov merilnikov, omogoča javljanje stanja vodomera, prijavo na e-račun in še in še. Do nje dostopate preko e-naslova: www.komunala.info/kominfo-ui/vstopna. Z drsnikom izberite podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. in potrdite z gumbom preusmeri. Vpišete uporabniško ime, geslo ter kliknete Prijava.

Kako se na portal Komunala.Info prijavite prvič?

Pri prvi prijavi določite svoje uporabniško ime in ga vpišete v prazno polje, izpolnite polje s podatki ime in priimek/naziv. V polji »šifra stranke« in »odjemno mesto« prepišite podatke z računa OKP Rogaška Slatina, d.o.o. (zgoraj desno na računu). Izberite si geslo, geslo potrdite tudi v polju »ponovi geslo«. Obvezen podatek pri prvi prijavi je tudi naslov »e-pošte« in kljukica pri »strinjam se s pogoji uporabe«. Na prej navedeni naslov boste prejeli obvestilo o odprtju uporabniškega računa. Uporabniški račun boste aktivirali s klikom na potrditev v sporočilu. Pred aktiviranjem uporabniškega računa njegova uporaba ni možna.

Kako se prijavite na portal, ko uporabniško ime že imate?

V označena polja vpišite svoje uporabniško ime in geslo ter pritisnite gumb prijava.

V kolikor pri uporabi komunale.info naletite na težave ali potrebujete pomoč, nas lahko pisno obvestite na naš e- naslov in bomo zadevo v najkrajšem možnem času rešili.

 


ZAŠČITA VODOMEROV PRED ZMRZALJO

Prihajajo mrzli zimski meseci, ko se temperatura zraka spusti pod ledišče in tam vztraja večino dneva, zato se lahko zgodi, da se zaradi zmrzali pokvari (poči) vodomer v vodomernem jašku. Pomembno je, da uporabniki pravočasno poskrbite za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode. Ker so vodomeri v lasti lastnikov objektov, morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov oziroma vodomernih jaškov. Zlasti bodite pozorni na merilna mesta in vodovodno napeljavo, ki je izvedena v zidnih nišah na fasadah ali na mestih v objektih, ki niso (dovolj) ogrevani (hodniki oziroma veže, garaže, kleti, stopnišča …). Navajamo nekaj koristnih napotkov, kako lahko sami preventivno zaščitite vgrajene vodomere.

 

Pet nasvetov, kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo:

 1. vodomerni jašek naj bo dovolj globok;
 2. izolirajte pokrov in notranjost jaška;
 3. z izolacijskimi materiali (penasta guma, gradbena izolacijska folija, stiropor) dodajte toplotno zaščito nad vodomer;
 4. preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oziroma okrog inštalacij;
 5. ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po inštalaciji (kubični meter vode stane manj kot popravilo vodovodne inštalacije);
 6. v primeru, da v zimskih mesecih vodo zaprete, je potrebno po zaprtju ventila vodo obvezno spustiti iz vodovodnih cevi, vodomer pa je potrebno tudi v tem primeru dodatno toplotno zaščititi.

Vsem uporabnikom svetujemo, da preventivno:

 1. preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice);
 2. preverite gradbišča in novogradnje, kjer dvorišča niso zaključena (če jašek ni zasut, lahko zmrzne s strani);
 3. redno preverjajte stanje svojega vodomera;
 4. pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer;
 5. preverjate tudi ostalo napeljavo do pomožnih objektov in vrtnih pip.

Zmrzal poškoduje tudi veliko napeljav do zunanjih vrtnih pip in pomožnih objektov (lope, garaže, gospodarska poslopja, hlevi). Pred začetkom zime uporabniki običajno zaprejo dovode do teh objektov, vendar če te napeljave pred zimo niso ustrezno zaščitene (ustrezna toplotna zaščita in/ali temeljito izpraznjenje vode iz napeljave), jih zmrzal lahko poškoduje. V pomladanskem času, ko lastniki ponovno začnejo uporabljati napeljavo, sprva niti ne opazijo, da voda zaradi poškodbe nekontrolirano izteka. Če stanje ostane dalj časa neopaženo (na primer do naslednjega letnega popisa vodomernega števca), potem je visok račun za porabljeno vodo neizbežen. Vsak lastnik oziroma uporabnik je za porabljeno vodo, čeprav je nastala zaradi okvare, odgovoren sam.

OKP Rogaška Slatina d.o.o.  kot upravljavec  vodovodnega sistema ne prevzema odgovornosti  za  tovrstne poškodbe vodomerov, saj so le-ti v lasti uporabnikov. Vse stroške, ki nastanejo pri zamenjavi vodomerov zaradi neustreznega ravnanja oziroma zmrzali vodomera, krijejo uporabniki.

 

Uporabniki ste na podlagi 50. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo dolžni upravljavca obveščati o vseh okvarah na priključku ali na vodomeru. Obvestila o okvarah na vodovodnem omrežju lahko sporočate na telefonsko številko: 03-81-21-407 v času uradnih ur, to je v ponedeljek od 08.00 do 10.00 ure in od 11.00 do 15.00 ure, v sredo od 08.00 do 10.00 ure in od 11.00 do 16.00 ure ter v petek od 08.00 do 10.00 ure in od 11.00 do 14.00 ure.

V času izven delovnega časa so dežurne številke za prijavo okvar na vodovodnem omrežju za področja občin:

Rogaška Slatina, Rogatec, Poljčane, KS Laporje: 031 532 094

Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje: 031 362 539

 

Pri tem bi vas opozorili tudi na to, da je v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo za vse notranje instalacije za glavnim vodomerom, vključno z jaškom ali nišo za vodomer, odgovoren uporabnik.

Poškodovani vodomer lahko zamenja izključno upravljavec vodovodnega sistema. Lastniki oz. uporabniki NE SMEJO sami izvesti demontaže vgrajenega vodomera.

V primeru zamrznitve je uporabnik dolžan plačati zamenjavo vodomera, če pa zaradi zamrznitve pride še do iztekanja vode, pa tudi vso porabo vode.

 


KORISTNE INFORMACIJE:

 

 • Bio odpad se v zimskih mesecih, natančneje od 13.11.2023 do 15.03.2024 pobira na vsakih štirinajst dni.
 • Prijavite se na E-račun, saj predstavlja učinkovit in hiter dostop do informacij, hkrati pa z e-računi skrbimo za svoje okolje.