ThuAMUTCE_February+0000RFebAMUTC_1C_AMAMAM

OKTOBER 2021 - PRAVNE OSEBE

  • Anketni vprašalnik
  • Prižgimo svečo manj in poskrbimo za čistejše okolje

ANKETNI VPRAŠALNIK

V podjetju imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, da učinkovito obvladujemo in izvajamo naše storitve v cilju vašega večjega zadovoljstva. Naši cilji kakovosti so zagotavljanje kakovosti pitne vode, izboljšanje kakovosti zbiranja, odvoza in ravnanja s komunalnimi odpadki, širjenje komunalnega omrežja ter izboljšanje odziva na vaše probleme.

V želji, da bi dvignili kakovost naših storitev, v vaše večje zadovoljstvo, vam na naši spletni strani podjetja naslov: https://www.okp.si/  ponujamo anketni vprašalnik z nekaj vprašanji, na katerega boste lahko odgovorili do 31.10.2021. Vprašanja se nanašajo na izvajanje naših storitev, ki jih lahko ocenjujete z ocenami od 1 (najnižja ocena) do 5 (najvišja ocena). Izpolnite anketni vprašalnik, saj boste z vašimi odgovori pripomogli k dvigu kakovosti storitev OKP Rogaška Slatina, d.o.o.

 

PRIŽGIMO SVEČO MANJ IN POSKRBIMO ZA ČISTEJŠE OKOLJE

Približuje se 1. november, ko na grobovih v spomin na pokojne prižigamo veliko sveč. V letu 2020 smo zbrali za 59,5% odstotkov manj sveč kot leta 2019, kar lahko pripišemo vse boljši okoljski osveščenosti naših uporabnikov.

Ohranimo čistejše okolje in prižgimo kakšno svečo manj tudi letos ali svečo z dolgo življenjsko dobo ali okolju prijazno ekološko svečo ali leseno ali pa virtualno svečo (http://svecamanj.si/stran/prizgi_sveco), porisani kamenček, cvetje z vrta, zastavico sočutja… PRISPEVAJMO K ČISTEJŠEMU ZRAKU IN ZMANJŠANJU KOLIČINE ODPADKOV!

 

Primerjava količine sprejema odpadnih nagrobnih sveč november 2016-2020 v kilogramih  

 

POKOPALIŠČE

 2016

2017

2018

2019

2020

indeks 2020/2019

1

KOZJE

550

710

885

590

120

20,3

2

PILŠTANJ

360

280

505

300

120

40,0

3

DOBLEŽIČE

180

90

485

290

60

20,7

4

ZAGORJE

270

255

495

290

60

20,7

5

BUČE

270

255

495

300

60

20,0

6

PODSREDA

540

605

885

590

120

20,3

7

BISTRICA OB SOTLI

750

595

1.045

590

180

30,5

8

POLJE OB SOTLI

270

255

505

300

60

20,0

9

DEVICA MARIJA

270

255

385

300

60

20,0

10

OLIMJE

270

355

385

290

60

20,7

11

SVETA EMA

620

620

720

700

250

35,7

12

ŠMARJE PRI JELŠAH

1.370

1.590

1.135

1.790

440

24,6

13

SVETI ŠTEFAN

460

365

430

410

100

24,4

14

ZIBIKA

460

850

320

410

100

24,4

15

ŠENTVID

460

530

280

290

100

34,5

16

SLADKA GORA

460

440

330

410

100

24,4

17

KRISTAN VRH

460

565

330

420

100

23,8

18

SVETI JURIJ

460

260

290

180

120

66,7

19

SVETI ROK DOBOVEC

460

210

290

410

120

29,3

20

ROGATEC

460

600

350

410

190

46,3

21

KOSTRIVNICA

390

270

250

580

430

74,1

22

SVETI FLORIJAN

390

270

180

460

210

45,7

23

SVETA TROJICA

1.860

1.520

790

2.120

1.590

 

4.75

75,0

 

SKUPAJ (kg)

12.040

11.745

11.765

11.730

4.750

40,5

Vir: statistika OKP Rogaška Slatina, d.o.o.

                                                         

 PDF dokument