Donnerstag, 29 Februar 2024

Naročilo ročnega prenosa posode

V kolikor želite, da vam opravimo ročni prenos posode za komunalne odpadke od zbirnega do prevzemnega mesta, lahko to opravite z izpolnitvijo priloženega obrazca. Opravljena storitev se obračuna po veljavnem ceniku izvajalca, začne pa se izvajati po podpisu pogodbe.

Ročni prenos posode

V kolikor želite, da vam opravimo ročni prenos posode za komunalne odpadke od zbirnega do prevzemnega mesta, lahko to opravite z izpolnitvijo priloženega obrazca. Opravljena storitev se obračuna po veljavnem ceniku izvajalca, začne pa se izvajati po podpisu pogodbe.

 

Naročilo ročnega prenosa posode
   
Ime in Priimek / Podjetje:
Naslov:
Elektronski naslov:
Odjemno mesto*:
 

*Podatek, ki se nanaša na številko odjemnega mesta, lahko odčitate iz našega računa (nahaja se pod datumom zapadlosti računa).

Naročam prenos zabojnika za komunalne odpadke od zbirnega do prevzemnega mesta

Velikost posode: 120 l
240 l
Dolžina  prenosa zabojnika: m  do vozne poti
Začetek prenosa posode: 
Opombe:
 

Obrazci in vloge (PDF)