petek, 19. april 2024

Obvestila uporabnikom

 • DELOVNI ČAS MESTNE BLAGAJNE IN PISARNE ZA SPREJEM REKLAMACIJ
 • OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V ČASU PRAZNIKOV
 • OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI
 • ŽIVALSKI STRANSKI ODPADKI
 • KAKO DO MANJ ODPADKOV MED PRAZNIKI

 • PRIDRUŽITE SE NAM V EVROPSKEM TEDNU ZMANJŠEVANJA ODPADKOV 2023
 • OBVEZNA VKLJUČITEV GOSPODARSTVA V ODVOZ ODPADKOV
 • OBVEZNO JAVLJANJE SPREMEMB
 • KOMUNALA.INFO
 • ZAŠČITA VODOMEROV PRED ZMRZALJO
 • KORISTNE INFORMACIJE