ponedeljek, 29. november 2021

OKTOBER 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Anketni vprašalnik
 • Komunala.info
 • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
 • Kako ravnamo z nevarnimi odpadki
 • Odvoz ločeno zbranih odpadkov po sistemu "od vrat do vrat"
 • Prižgimo svečo manj in poskrbimo za čistejše okolje

ANKETNI VPRAŠALNIK

V podjetju imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, da učinkovito obvladujemo in izvajamo naše storitve v cilju vašega večjega zadovoljstva. Naši cilji kakovosti so zagotavljanje kakovosti pitne vode, izboljšanje kakovosti zbiranja, odvoza in ravnanja s komunalnimi odpadki, širjenje komunalnega omrežja ter izboljšanje odziva na vaše probleme.

V želji, da bi dvignili kakovost naših storitev, v vaše večje zadovoljstvo, vam na naši spletni strani podjetja naslov: Anketa  ponujamo anketni vprašalnik z nekaj vprašanji, na katerega boste lahko odgovorili do 31.10.2021. Vprašanja se nanašajo na izvajanje naših storitev, ki jih lahko ocenjujete z ocenami od 1 (najnižja ocena) do 5 (najvišja ocena). Izpolnite anketni vprašalnik, saj boste z vašimi odgovori pripomogli k dvigu kakovosti storitev OKP Rogaška Slatina, d.o.o.

KOMUNALA.INFO

V uporabi je nova Komunala.Info, vabljeni k njeni uporabi tako stari kot tudi novi uporabniki. Aplikacija je preprosta za uporabo, uporabnikom pa omogoča preglede izdanih računov, stanja obveznosti in plačil, zgodovine odčitkov merilnikov, omogoča javljanje stanja vodomera, prijavo na e-račun in še in še. Do nje dostopate preko e-naslova: www.komunala.info/kominfo-ui/vstopna. Z drsnikom izberite podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. in potrdite z gumbom preusmeri. Vpišete uporabniško ime, geslo ter kliknete Prijava.

Kako se na portal Komunala.Info prijavite prvič?

Pri prvi prijavi določite svoje uporabniško ime in ga vpišete v prazno polje, izpolnite polje s podatki ime in priimek/naziv. V polji »šifra stranke« in »odjemno mesto« prepišite podatke z računa OKP Rogaška Slatina, d.o.o. (zgoraj desno na računu). Izberite si geslo, geslo potrdite tudi v polju »ponovi geslo«. Obvezen podatek pri prvi prijavi je tudi naslov »e-pošte« in kljukica pri »strinjam se s pogoji uporabe«. Na prej navedeni naslov boste prejeli obvestilo o odprtju uporabniškega računa. Uporabniški račun boste aktivirali s klikom na potrditev v sporočilu. Pred aktiviranjem uporabniškega računa njegova uporaba ni možna.

Kako se prijavite na portal, ko uporabniško ime že imate?

V označena polja vpišite svoje uporabniško ime in geslo ter pritisnite gumb prijava.

V kolikor pri uporabi komunale.info naletite na težave ali potrebujete pomoč, nas lahko pisno obvestite na naš e- naslov in bomo zadevo v najkrajšem možnem času rešili.

 

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV


(ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica)

OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., obvešča uporabnike komunalnih storitev, da bo v času od ponedeljka 08. do petka 12. novembra potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, kot so: odpadne barve in laki, neuporabljena sredstva za zaščito rastlin, neuporabljena zdravila, odpadne baterije in akumulatorji, onesnažena embalaža nevarnih kemikalij/snovi, prazne tlačne posode (spreji), topila, kisline in baze, fotokemikalije, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro, jedilna olja in maščobe, mazalna olja in maščobe, črnila, lepila in smole, detergenti in čistila,  ter drugi tovrstni odpadki.

Mobilna zbiralnica bo prevzemala nevarne odpadke na zbirnih mestih po naslednjem razporedu:

URNIK AKCIJE ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV ZA LETO 2021

N O V E M B E R 

PO

TO

SR

ČE

PE

8. november ↓

9. november ↓

10. november ↓

11. november ↓

12. november ↓

OBČINA ROGATEC

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

OBČINA PODČETRTEK IN BISTRICA OB SOTLI

OBČINA KOZJE

12:00 do 13:00 pri železniški postaji Sv. Rok v Dobovcu

11:00 do 12:00 pri stari šoli v Kostrivnici

11:00 do 12:00 na parkirišču železniške postaje Mestinje

11:00 do 13:00 pri gasilskem domu Podčetrtek

11:00 do 12:00 na parkirišču pri Ribniku v Kozjem

14:00 do 16:00 pri gasilskem domu Rogatec

12:00 do 13:00 pri gasilskem domu pri Sv. Florijanu

12:00 do 13:00 pri gasilskem domu Šentvid

14:00 do 16:00 na trgu v Bistrici ob Sotli

13:00 do 16:00 na parkirišču pri Zidarju v Lesičnem

 

14:00 do 17:00 na parkirišču železniške postaje Rogaška Slatina

14:00 do 16:00 nasproti stare bencinske črpalke v Šmarju pri Jelšah

   

 » ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV JE BREZPLAČNO«

 

Kako ravnamo z nevarnimi odpadki?

Nevarnih odpadkov ne odlagamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke, niti jih ne sežigamo ali odlagamo v naravo, ker povzročajo obremenjevanje okolja in škodljive vplive na zdravje. Upoštevajmo navodila na etiketi o tem, kako ravnati z ostanki nevarnih snovi in njihovo embalažo. Nevarne odpadke obvezno prepuščamo ločeno v najbližjem zbirnem centru ali jih oddamo v času letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov s pomično zbiralnico.

Prepovedano je mešanje različnih skupin nevarnih odpadkov z drugimi odpadki.

Nevarne odpadke zbiramo ločeno, saj z ločenim zbiranjem nevarnih odpadkov:

 • preprečujemo onesnaževanje voda, zraka in tal,
 • zmanjšamo škodljive vplive na okolje,
 • preprečimo poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin,
 • omogočamo njihovo varno odstranitev ali predelavo,
 • zmanjšamo možnost negativnih vplivov na zdravje.

 

ODVOZ LOČENO ZBRANIH ODPADKOV PO SISTEMU »OD VRAT DO VRAT«

(ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica)

V okviru obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. po sistemu »od vrat do vrat« v skladu z urniki odvoza odpadkov, zbira naslednje vrste odpadkov:

 • mešane komunalne odpadke – zelena posoda,
 • mešano odpadno embalažo – posoda z rumenim pokrovom,
 • biološko razgradljive odpadke – rjava posoda,
 • odpadni papir,
 • stekleno embalažo,
 • tekstil – ločeno odpadni in ločeno, primeren za ponovno uporabo,
 • odpadno belo tehniko in elektronsko opremo.

Na podlagi pogostih klicev uporabnikov, ki se pritožujejo nad ne odpeljanimi odpadki, ugotavljamo, da le-ti niso bili pravočasno nastavljeni na prevzemno mesto ali niso bili zbrani v tipizirani vreči za zbiranje odpadkov.

Odpadke je potrebno nastaviti na prevzemno mesto najkasneje do 6.00 ure zjutraj, ko se izvaja odvoz te frakcije po objavljenem urniku odvoza.

 

PRIŽGIMO SVEČO MANJ IN POSKRBIMO ZA ČISTEJŠE OKOLJE

Približuje se 1. november, ko na grobovih v spomin na pokojne prižigamo veliko sveč. V letu 2020 smo zbrali za 59,5% odstotkov manj sveč kot leta 2019, kar lahko pripišemo vse boljši okoljski osveščenosti naših uporabnikov.

Ohranimo čistejše okolje in prižgimo kakšno svečo manj tudi letos ali svečo z dolgo življenjsko dobo ali okolju prijazno ekološko svečo ali leseno ali pa virtualno svečo (http://svecamanj.si/stran/prizgi_sveco), porisani kamenček, cvetje z vrta, zastavico sočutja… PRISPEVAJMO K ČISTEJŠEMU ZRAKU IN ZMANJŠANJU KOLIČINE ODPADKOV!

 

Primerjava količine sprejema odpadnih nagrobnih sveč november 2016-2020 v kilogramih  

 

POKOPALIŠČE

 2016

2017

2018

2019

2020

indeks 2020/2019

1

KOZJE

550

710

885

590

120

20,3

2

PILŠTANJ

360

280

505

300

120

40,0

3

DOBLEŽIČE

180

90

485

290

60

20,7

4

ZAGORJE

270

255

495

290

60

20,7

5

BUČE

270

255

495

300

60

20,0

6

PODSREDA

540

605

885

590

120

20,3

7

BISTRICA OB SOTLI

750

595

1.045

590

180

30,5

8

POLJE OB SOTLI

270

255

505

300

60

20,0

9

DEVICA MARIJA

270

255

385

300

60

20,0

10

OLIMJE

270

355

385

290

60

20,7

11

SVETA EMA

620

620

720

700

250

35,7

12

ŠMARJE PRI JELŠAH

1.370

1.590

1.135

1.790

440

24,6

13

SVETI ŠTEFAN

460

365

430

410

100

24,4

14

ZIBIKA

460

850

320

410

100

24,4

15

ŠENTVID

460

530

280

290

100

34,5

16

SLADKA GORA

460

440

330

410

100

24,4

17

KRISTAN VRH

460

565

330

420

100

23,8

18

SVETI JURIJ

460

260

290

180

120

66,7

19

SVETI ROK DOBOVEC

460

210

290

410

120

29,3

20

ROGATEC

460

600

350

410

190

46,3

21

KOSTRIVNICA

390

270

250

580

430

74,1

22

SVETI FLORIJAN

390

270

180

460

210

45,7

23

SVETA TROJICA

1.860

1.520

790

2.120

1.590

 

4.75

75,0

 

SKUPAJ (kg)

12.040

11.745

11.765

11.730

4.750

40,5

Vir: statistika OKP Rogaška Slatina, d.o.o.


  Obvestila uporabnikom
   

JUNIJ 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o delovnem času informacijske pisarne
 • Obvestilo o delovnem času odvoza odpadkov v soboto, 26.06.2021
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Polnjenje bazenov
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Postopek pri vgradnji MKČN
 • Izračun porazdelitve količin opravljenih storitev posamezne javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike za leto 2020

JUNIJ 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času informacijske pisarne
 • Obvestilo o delovnem času odvoza odpadkov v soboto, 26.06.2021
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Polnjenje bazenov
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Izračun porazdelitve količin opravljenih storitev posamezne javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike za leto 2020

JUNIJ 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o delovnem času informacijske pisarne
 • Obvestilo o delovnem času odvoza odpadkov v soboto, 26.06.2021
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Izračun porazdelitve količin opravljenih storitev posamezne javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike za leto 2020
   
  Obvestila uporabnikom
   

MAJ 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (uradni list rs št. 98/15, 76/17 in 81/19)
 • Nepravilnosti pri pripravi steklene embalaže za odvoz
 • Koristne informacije

MAJ 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (uradni list rs št. 98/15, 76/17 in 81/19)
 • Koristne informacije

MAJ 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (uradni list rs št. 98/15, 76/17 in 81/19)
 • Koristne informacije
   

  Obvestila uporabnikom
   

APRIL 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
 • 22. April svetovni dan zemlje

APRIL 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
 • 22. April svetovni dan zemlje

APRIL 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
 • 22. April svetovni dan zemlje
   

 

  Obvestila uporabnikom
   

MAREC 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o delovnem času
 • 22. Marec svetovni dan voda - naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontrolirani izliv
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Recikliranje izrabljenih gum

MAREC 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času
 • 22. Marec svetovni dan voda - naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontrolirani izliv
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Recikliranje izrabljenih gum

MAREC 2021 - PRAVNE OSEBE

 • 22. Marec svetovni dan voda - naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontrolirani izliv
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Recikliranje izrabljenih gum
   

 

  Obvestila uporabnikom
   

FEBRUAR 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 8.3. do 12.3.2021
 • Nepravilnosti pri pripravi steklene embalaže za odvoz
 • Po cvrtju vam je ostalo odpadno olje. Kam z njim?
 • Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov

FEBRUAR 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 8.3. do 12.3.2021
 • Nepravilnosti pri pripravi steklene embalaže za odvoz
 • Po cvrtju vam je ostalo odpadno olje. Kam z njim?
 • Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
   

 

  Obvestila uporabnikom
   

JANUAR 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Elektronski račun - eRAČUN

JANUAR 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Elektronski račun - eRAČUN

JANUAR 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Elektronski račun - eRAČUN
   
  Obvestila uporabnikom
   

DECEMBER 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Urniki odvoza 2021
 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Živalski stranski odpadki
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
 • Kako do manj odpadkov med prazniki

DECEMBER 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Kako do manj odpadkov med prazniki

DECEMBER 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Naročanje odvoza odpadkov "na klic"
 • Kako do manj odpadkov med prazniki