ponedeljek, 29. november 2021

OKTOBER 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Anketni vprašalnik
 • Prižgimo svečo manj in poskrbimo za čistejše okolje

ANKETNI VPRAŠALNIK

V podjetju imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, da učinkovito obvladujemo in izvajamo naše storitve v cilju vašega večjega zadovoljstva. Naši cilji kakovosti so zagotavljanje kakovosti pitne vode, izboljšanje kakovosti zbiranja, odvoza in ravnanja s komunalnimi odpadki, širjenje komunalnega omrežja ter izboljšanje odziva na vaše probleme.

V želji, da bi dvignili kakovost naših storitev, v vaše večje zadovoljstvo, vam na naši spletni strani podjetja naslov: https://www.okp.si/  ponujamo anketni vprašalnik z nekaj vprašanji, na katerega boste lahko odgovorili do 31.10.2021. Vprašanja se nanašajo na izvajanje naših storitev, ki jih lahko ocenjujete z ocenami od 1 (najnižja ocena) do 5 (najvišja ocena). Izpolnite anketni vprašalnik, saj boste z vašimi odgovori pripomogli k dvigu kakovosti storitev OKP Rogaška Slatina, d.o.o.

 

PRIŽGIMO SVEČO MANJ IN POSKRBIMO ZA ČISTEJŠE OKOLJE

Približuje se 1. november, ko na grobovih v spomin na pokojne prižigamo veliko sveč. V letu 2020 smo zbrali za 59,5% odstotkov manj sveč kot leta 2019, kar lahko pripišemo vse boljši okoljski osveščenosti naših uporabnikov.

Ohranimo čistejše okolje in prižgimo kakšno svečo manj tudi letos ali svečo z dolgo življenjsko dobo ali okolju prijazno ekološko svečo ali leseno ali pa virtualno svečo (http://svecamanj.si/stran/prizgi_sveco), porisani kamenček, cvetje z vrta, zastavico sočutja… PRISPEVAJMO K ČISTEJŠEMU ZRAKU IN ZMANJŠANJU KOLIČINE ODPADKOV!

 

Primerjava količine sprejema odpadnih nagrobnih sveč november 2016-2020 v kilogramih  

 

POKOPALIŠČE

 2016

2017

2018

2019

2020

indeks 2020/2019

1

KOZJE

550

710

885

590

120

20,3

2

PILŠTANJ

360

280

505

300

120

40,0

3

DOBLEŽIČE

180

90

485

290

60

20,7

4

ZAGORJE

270

255

495

290

60

20,7

5

BUČE

270

255

495

300

60

20,0

6

PODSREDA

540

605

885

590

120

20,3

7

BISTRICA OB SOTLI

750

595

1.045

590

180

30,5

8

POLJE OB SOTLI

270

255

505

300

60

20,0

9

DEVICA MARIJA

270

255

385

300

60

20,0

10

OLIMJE

270

355

385

290

60

20,7

11

SVETA EMA

620

620

720

700

250

35,7

12

ŠMARJE PRI JELŠAH

1.370

1.590

1.135

1.790

440

24,6

13

SVETI ŠTEFAN

460

365

430

410

100

24,4

14

ZIBIKA

460

850

320

410

100

24,4

15

ŠENTVID

460

530

280

290

100

34,5

16

SLADKA GORA

460

440

330

410

100

24,4

17

KRISTAN VRH

460

565

330

420

100

23,8

18

SVETI JURIJ

460

260

290

180

120

66,7

19

SVETI ROK DOBOVEC

460

210

290

410

120

29,3

20

ROGATEC

460

600

350

410

190

46,3

21

KOSTRIVNICA

390

270

250

580

430

74,1

22

SVETI FLORIJAN

390

270

180

460

210

45,7

23

SVETA TROJICA

1.860

1.520

790

2.120

1.590

 

4.75

75,0

 

SKUPAJ (kg)

12.040

11.745

11.765

11.730

4.750

40,5

Vir: statistika OKP Rogaška Slatina, d.o.o.

                                                         

 PDF dokument


  Obvestila uporabnikom
   

JUNIJ 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o delovnem času informacijske pisarne
 • Obvestilo o delovnem času odvoza odpadkov v soboto, 26.06.2021
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Polnjenje bazenov
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Postopek pri vgradnji MKČN
 • Izračun porazdelitve količin opravljenih storitev posamezne javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike za leto 2020

JUNIJ 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času informacijske pisarne
 • Obvestilo o delovnem času odvoza odpadkov v soboto, 26.06.2021
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Polnjenje bazenov
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Izračun porazdelitve količin opravljenih storitev posamezne javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike za leto 2020

JUNIJ 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o delovnem času informacijske pisarne
 • Obvestilo o delovnem času odvoza odpadkov v soboto, 26.06.2021
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Izračun porazdelitve količin opravljenih storitev posamezne javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike za leto 2020
   
  Obvestila uporabnikom
   

MAJ 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (uradni list rs št. 98/15, 76/17 in 81/19)
 • Nepravilnosti pri pripravi steklene embalaže za odvoz
 • Koristne informacije

MAJ 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (uradni list rs št. 98/15, 76/17 in 81/19)
 • Koristne informacije

MAJ 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (uradni list rs št. 98/15, 76/17 in 81/19)
 • Koristne informacije
   

  Obvestila uporabnikom
   

APRIL 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
 • 22. April svetovni dan zemlje

APRIL 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
 • 22. April svetovni dan zemlje

APRIL 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
 • 22. April svetovni dan zemlje
   

 

  Obvestila uporabnikom
   

MAREC 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o delovnem času
 • 22. Marec svetovni dan voda - naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontrolirani izliv
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Recikliranje izrabljenih gum

MAREC 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času
 • 22. Marec svetovni dan voda - naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontrolirani izliv
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Recikliranje izrabljenih gum

MAREC 2021 - PRAVNE OSEBE

 • 22. Marec svetovni dan voda - naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontrolirani izliv
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Recikliranje izrabljenih gum
   

 

  Obvestila uporabnikom
   

FEBRUAR 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 8.3. do 12.3.2021
 • Nepravilnosti pri pripravi steklene embalaže za odvoz
 • Po cvrtju vam je ostalo odpadno olje. Kam z njim?
 • Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov

FEBRUAR 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 8.3. do 12.3.2021
 • Nepravilnosti pri pripravi steklene embalaže za odvoz
 • Po cvrtju vam je ostalo odpadno olje. Kam z njim?
 • Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
   

 

  Obvestila uporabnikom
   

JANUAR 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Elektronski račun - eRAČUN

JANUAR 2021 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Elektronski račun - eRAČUN

JANUAR 2021 - PRAVNE OSEBE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Elektronski račun - eRAČUN
   
  Obvestila uporabnikom
   

DECEMBER 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Urniki odvoza 2021
 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Živalski stranski odpadki
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
 • Kako do manj odpadkov med prazniki

DECEMBER 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Kako do manj odpadkov med prazniki

DECEMBER 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Naročanje odvoza odpadkov "na klic"
 • Kako do manj odpadkov med prazniki