Prijava napak pri vodooskrbi

Dežurni Rogaška Slatina
(za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
GSM 031 532 094

Dežurni Mestinje
(za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
GSM 031 362 539

Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   


Spletni obrazci
 

MEDIJI O VODNI AGENCIJI

U Rogaškoj Slatini, 5. i 6. listopada, održana je Četvrta međunarodna konferencija društva Vodna agencija s temom „Utjecaj međunarodne komunikacije na naš vodni otisak“  na kojoj su uz 15 stručnih predavača iz 6 država sudjelovale i Hrvatske vode, predstavljajući dječji program.

U organizaciji Vodne agencije u svečanoj dvorani Anin dvor u Rogaškoj Slatini održana je međunarodna konferencija koja je okupila 70 sudionika iz šest zemalja: Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Srbije, Austrije i Nizozemske.

Konferenciju je službeno otvorio gradonačelnik Rogaške Slatine Branko Kidrič, čiji je službeni program započeo nakon glazbenih točaka zbora učenika I. osnovne škole Rogaške Slatine i izvođača Glazbene škole Rogaška Slatina.

Sudionici konferencije su kroz stručne prezentacije predstavnika Vodne agencije, osnovnih škola iz Slovenije i javnih vodno-komunalnih poduzeća iz Hrvatske (Slavonski Brod i Rijeka) i Srbije (Subotica) bili upoznati s primjerima dobre prakse i projektom Vodni agent, koji se provodi u osnovnim školama promovirajući racionalno korištenje voda kroz praćenje potrošnje vode na slavini.

Predstavljeni su i projekti provedeni u osnovnih školama u Austriji s ciljem poticanja djece na korištenje vode za piće iz slavine te edukativni dječji programi JVP „Vode Vojvodine“ iz Novog Sada, nacionalnog parka Jegrička. Glavnu temu konferencije prezentirala je predstavnica Sveučilišta Twente iz Nizozemske kao koordinator školskog projekta u organizaciji udruge Water Footprint Network, predstavljajući rezultate istraživanja stvarne potrošnje i onečišćenja voda prilikom svakodnevne upotrebe voda. Iznenađujuće činjenice kako je za svakodnevnu prosječnu potrebu jednog stanovnika Europe potrebno oko 4000 lit/dan, što uz dnevnu potrošnju vode obuhvaća i utrošenu količinu vode za proizvodnju korištenih prehrambenih namirnica, dale su novu dimenziju stvarnog otiska na vodni resurs i potrebu odgovornijeg upravljanja vodama.

Predstavljena su i dva aktualna projekta Water agent 003 i Wat.Edu u programu Erasmus+ s partnerima iz Mađarske, Grčke i Češke u kojem sudjeluju Vodna agencija i I. OŠ iz Rogaške Slatine.

 U okviru stručnih prezentacija predstavljen je i dječji program Hrvatskih voda koji je pojavom maskote Hrvoja odmah privukao pažnju sudionika i osvojio simpatije publike. Dječji program predstavljen je edukativnim slikovnicama, prikazom aktivnosti i rezultata tijekom pet godina provedbe. Sudionici konferencije pokazali su veliko zanimanje za maskotu i slikovnice Hrvatskih voda te su se nakon službenog dijela konferencije tražile slikovnice i pokoja informacija više, uz savjete iz vlastitog iskustva u provedbi programa.

U okviru programa konferencije organiziran je okrugli stol na kojem su sudjelovali predstavnici Aquatike iz Karlovca, tvrtki ekoloških proizvoda i ozonskih pročišćivača te uzgajališta riba na održivim principu iz Slovenije, koji su predstavili svoje projekte i inovacije usmjerene na smanjenje onečišćenja voda i edukaciju. U okviru konferencije organiziran je i stručni obilazak izvorišta mineralne vode te uzgajališta riba s recirkulacijskim sustavom u Šmarju pri Jelšahu.

Uz razmjenu iskustva i završnu poruku predsjednika Vodne agencije Jože Cvetka i voditeljice programa udruge Majde Adlešić kako je potrebno naučiti poštivati vodu i educirati mlade kao najbolje promotore očuvanja voda i inovativnih ideja prema cijeloj zajednici, uspješno je završena konferencija uz degustaciju ribe iz održivog uzgoja.

 & Marija Vizner, Hrvatske vode

www.wateragent.eu