Prijava napak pri vodooskrbi

Dežurni Rogaška Slatina
(za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
GSM 031 532 094

Dežurni Mestinje
(za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
GSM 031 362 539

 

MED VODO IN ZEMLJO

V času med Svetovnim dnevom vode 22.marec in Svetovnim dnevom Zemlje 22. april bodo v okviru OKP Rogaška Slatina potekale aktivnosti ozaveščanja za:

Svetovni dan voda 2021: Cenimo vodo
Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo vsako leto 22. marca, je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov (OZN) leta 1993 razglasila, da bi opozorila svetovno javnost na pomen vodnih virov in na nujnost dobrega gospodarjenja z njimi.
Letošnja nosilna tema svetovnega dneva voda je namenjena ozaveščanju o globalni vodni krizi in pomanjkanju čiste vode ter zavedanju, kaj nam voda pomeni, kako je pomembna za vsakega posameznika in lokalno okolje.

Na področju vodooskrbe občin, ki jih ima v upravljanju OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., se izvajajo številne investicije tako v obnovo cevovodov, kakor tudi v obnovo objektov in posodobitev opreme pomembne za varno, nemoteno in zdravo preskrbo prebivalstva s pitno vodo. Skupna investicija z občino Rogaška Slatina v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaška Slatina« predvideva izgradnjo 1.906,53 m sekundarne kanalizacije v naselju Prnek, s čimer bo dosežena zahtevana 98 % priključenost prebivalstva na čistilno napravo v aglomeraciji Rogaška Slatina, razširitev čistilne naprave Rogaška Slatina za dodatnih 3.500 PE (iz sedanjih 9.000 PE na 12.500 PE) z izgradnjo dodatnega (IV.) aeracijskega bazena in ureditev sistema dehidracije. Občini Bistrica ob Sotli je v letu 2018 pristopila k pripravi projekta »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občini Bistrica ob Sotli«, v okviru katerega se načrtuje zamenjava cevovodov, izgradnja vrtin in vodnih zajetij. Projekt bo predvidoma končan leta 2022. V občini Kozje poteka izgradnja povezovalnega vodovoda Osredek – Preska z vodohranom in črpališčem.

Svetovni dan Zemlje, 22. april 2021
Kako sploh praznovati dan Zemlje 2021? Populacija vretenčarjev se je od leta 1970 zmanjšala za 60%, vsako leto se poseka 18 milijonov hektarjev gozdov, arktični led pa se topi z zaskrbljujočo hitrostjo. Zaščita našega planeta je zdaj pomembnejša kot kdaj koli prej in zdi se, da je spoštovanje naravnega sveta nekaj, kar kot ljudje težko dojamemo, saj nenehno trpimo najdragocenejše, kar imamo. Čas je, da začnemo braniti oazo, v kateri živimo, ki nam zagotavlja hrano, vodo in zrak, in se moramo naučiti deliti svoj svet z vsemi ostalimi živimi bitji, ki ga naseljujejo.

V času pandemije smo priča povečanju onesnaženja s plastiko za enkratno uporabo in naraščanju količin odpadkov. Hkrati se  več posameznikov zanima za trajnostni življenjski slog, zato vam posredujemo kratke informacije in vas vabimo k sodelovanju.

Še vedno so med odpadki zavrženi povsem uporabni izdelki, takšni, ki imajo potencial ponovne uporabe. Oddate jih lahko v Centru ponovne uporabe v Tuncovcu, kjer jih bomo pripravili na nadaljnjo uporabo.  

Kaj in kako lahko oddate?
V Centru ponovne uporabe, ki se nahaja v zbirnem centru OKP Rogaška Slatina, lahko oddate izdelke, ki jih več ne potrebujete in so še dobro ohranjeni:

 • tekstil: oblačila, obutev, plišaste igrače, zavese, posteljnina, blago,
 • pohištvo: manjši kosi pohištva,
 • za dom in kuhinjo: krožniki, lonci, kozarci, skodelice, luči, ure, vaze, jedilni pribor,
 • knjige,
 • športna in otroška oprema: rolerji, kolesa, vozički, gugalnice,
 • mali gospodinjski aparati in pripomočki: sesalniki, mlinčki, tehtnice, kavni aparati, mešalniki, pekači,
 • modni dodatki in še mnogo več.

Kako?
Izdelki naj bodo funkcionalno uporabni.  Zložite jih v kartonske škatle, vreče in jih pripeljite na lokacijo, vsak delovni dan med 8.00 in 17.00 uro, ob sob. do 13. ure.

MORDA NISTE VEDELI?
Načelo »Uporabimo samo to, kar že obstaja« za zmanjševanje nastajanja odpadkov in varčevanje planeta.

Kakšna je razlika med ponovno uporabo in recikliranjem?
Recikliranje pomeni pretvorbo izdelka v surovine, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, običajno za popolnoma nov izdelek. To je postopek, ki porablja energijo, vodo, transport. Ponovna uporaba se nanaša na uporabo izdelka, ki že obstaja. To zmanjšuje onesnaževanje in odpadke ter s tem postane bolj trajnosten proces.
Določenim izdelkom povečamo dodano vrednost tako, da jih na kreativen način predelamo in imajo enak ali drugačen namen uporabe. Pri tem razvijamo zelena delovna mesta, ohranjamo tradicionalne poklice in povečujemo ozaveščenost o ponovni uporabi.

Prednosti ponovne uporabe:

 • Preprečuje vstop predmetov v tok odpadkov
 • Prihrani energijo, vodo, transport,  ki se porabi za izdelavo izdelkov
 • Zagotavlja kakovostno blago po dostopnih cenah
 • Zmanjšuje povpraševanje po surovinah
 • Zmanjšuje onesnaženje
 • Omogoča zelena, lokalna delovna mesta

NE PREZRITE:

Na Svetovni dan Zemlje, 22. aprila 2021,  od 17:00 – 19:00 ure – NA DALJAVO: ZOOM

Okoljsko srečanje (Med vodo in Zemljo)

Povabilo na dogodek bo  objavljen na spletni strani OKP in preko fb.

Prikazali bomo 5 korakov za varovanje planeta Zemlja v vsakdanjem življenju za vsakogar.

Vabljeni!