Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
Galerija vodovod
 


INVESTICIJSKA IN VZDRŽEVALNA DELA

SANACIJA VODA ZG. NEGONJE, ROGAŠKA SLATINA – NOVEMBER 2019
text text
text text
   
DOKONČANJE VODOVODA STRMEC PRI SV. FLORIJANU, ROGAŠKA SLATINA – OKTOBER 2019
text text
   
SANACIJA BELLEVUE, ROGAŠKA SLATINA – OKTOBER 2019
text text
   
DOKONČANJE OBNOVE VODOHRANA ČRET, POLJČANE – OKTOBER 2019
text
   
SANACIJA SODNA VAS, PODČETRTEK - OKTOBER 2019
text text
text text
text text
   
SANACIJA KLAKE, PODČETRTEK - SEPTEMBER 2019
text text
text text
text text
text text
text text
   
SANACIJA SODNA VAS, PODČETRTEK - SEPTEMBER 2019
text text
text text
text text
text text
   
SANACIJA PODSREDA, AVGUST 2019
text text
text text
text text
text text
text text
   
UREDITEV NOVEGA ČRPALIŠČA VRTINA OLIMJE - JULIJ 2019
text text
text text
text text
text text
text text
text text
   
ZUNANJA UREDITEV VH GABERJE - JULIJ 2019
text text
text text
text text
   
SANACIJA IRJE PLEVČAK, JUNIJ 2019
text text
text text
   
SANACIJA PRIKLJUČKA ZADRUGA ŠMARJE PRI JELŠAH, JUNIJ 2019
text text
text text
   
SANACIJA VODOHRANA BABNA GORA, JUNIJ 2019
text text
text text
text text
   
BABNA GORA REZERVOAR, JUNIJ 2019
text text
text text
   
SANACIJA CEVOVODA OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH, JUNIJ 2019
text text
text text
text text
   
SANACIJA VODOVODA VELIKE RODNE, MAJ 2019
text text
text text
text text
   
IZGRADNJA POVEZOVALNEGA CEVOVODA LESIČNO (KOCMAN, SUIČ), MAJ 2019
text text
text text
text text
   
SANACIJA CEVOVODA BODREŽ - MAJ 2019
text text
text text
   
IZGRADNJA ČRPALIŠČA OLIMJE II. - MAJ 2019
text text
text text
text text
   
SANACIJA CEVOVODA OBRTNIŠKA ULICA ŠMARJE PRI JELŠAH - MAJ 2019
text text
text text
text text
   
SANACIJA VODOHRANA BABNA GORA - MAJ 2019
text text
text text
   
Nabava viličarja STILL RX60-20 - April 2019
text text
text text
text
text
   
Sanacija Lušečka Vas Poljčane Marec - April 2019
text text
text text
   
Avtomatski zasuni na daljinsko upravljanje ČP Poljčane - April 2019
text text
text text
   
Obnova vodohrana Poljčane, Maj 2018
text text
text text
text text
   
Sanacija cevovoda ALK.90 - ŠKOFIJA
text text
text text
   
Sanacija cevovoda ALK.90 - SODNA VAS 2018
text text
text text
   
Zunanja ureditev VH. - OREHOVEC ŠENTJANŽ 2018
text text
text text
   
Zunanja ureditev VH.GUNO - srednja cona 2018
text text
text text
   
Zunanja ureditev črpališča - MUKOVEC 2018
text text
text text
   
Vgradnja črpalnega jaška DVOR 2018
text text
text text
   
Sanacija vh. - IMENSKA GORCA 2018
text text
text text
   
Sanacija cevovoda ALK.75 - KLAKE sanacije 2018
text text
text text
   
Sanacija cevovoda ALK.75 - CMERESKA GORCA 2018
text text
text text
   
Sanacija cevovoda ALK.63 - DOLCE 2018
text text
text text
   
Izvedba kontrolne vrtine - OLIMJE 2018
text text
text text
   
Izgradnja črpalnega jaška - VAJER 2018
text text
text text