Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   


Spletni obrazci
Galerija vodovod
 


investicijska dela vzdrževalna dela

INVESTICIJSKA DELA

Raztežilnik Vinski vrh - 2015
   
text text
text text
   
Novi vodohran Šmarje pri Jelšah - 2015
   
text text
text text
   
Iskanje novih vodnih virov, vrtina Tinsko 4 - 2014
Vseskozi skrbimo za pridobitev še dodatnih vodnih virov.  Tako smo izdelali novo vrtino v Tinsko 4, s katero bomo pridobili dodatne količine pitne vode.
   
text text
text text
   
Nova vrtina v črpališču Poljčane - 2013
   
text text
text text
   
Obnovljeno zajetje in črpališče Pijovci - 2012
Zajetje in črpališče pijovci se nahaja v Občini Šmarje pri Jelšah in je namenjeno oskrbi s pitno vodo prebivalstva Prelog, Pijovc in dela Mestinja. Objekta sta bila zgrajena že pred več kot 30 leti in smo ju letos v juniju generalno obnovili. Tako obnovljena predstavljata primer vzorno urejenega zajetja pitne vode in črpališča s črpalno postajo.
   
text text
text text
text text
text text
   
Raziskave dodatnih vodnih virov v dolini Zg. Tinskega
text text
text  
   
Izgradnja črpališča Zagaj pri Bistrici ob Sotli - 2012
text text
text text
   
Izgradnja novega vodohrana Šentjanž - 2011
   
Novi vodohran Šentjanž, velikosti 750m3, ki je bil zgrajen konec leta 2011 in bo pravkar predan v uporabo. V njem se bo nahajala zaloga vode za večino občine Šmarje pri Jelšah.
text text
text text
text

text

text text
text

text

   
   
vzdrževalna dela