Prijava napak pri vodooskrbi

Dežurni Rogaška Slatina
(za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
GSM 031 532 094

Dežurni Mestinje
(za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
GSM 031 362 539

 

5. Mednarodna konferenca Društva vodna agencija »Voda za jutri«


5. Mednarodna konferenca Društva vodna agencija »Voda za jutri«
Reka in Karlovec/Hrvaška, Rogaška Slatina/Slovenija, 11. in 12. oktober 2019

Vodni viri so vse bolj ogroženi. Po eni strani zaradi vse večjih pritiskov nanje s strani človeka ter po drugi strani zaradi vse izrazitejših podnebnih sprememb. Smo torej pred velikim izzivom, kako mlajšim in prihajajočim generacijam zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo ter zmanjšati ogroženost pred visokimi vodami in posledicami suš.
Udeleženci dvodnevne 5. mednarodne konference Društva vodna agencija – “Voda za jutri”, se zavedamo pomena vodnih virov in nujnosti njihovega trajnostnega upravljanja.

Preberi celoten članek (Vodna Agencija)