Prijava napak pri vodooskrbi

Dežurni Rogaška Slatina
(za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
GSM 031 532 094

Dežurni Mestinje
(za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
GSM 031 362 539

 

22. marec – SVETOVNI DAN VODA

NARAVNEGA VIRA, BREZ KATEREGA NE BI BILO ŽIVLJENJA

 

Svetovni dan vode je bil določen z namenom osveščati o pomembnosti pitne vode in spodbujati k bolj trajnostnemu upravljanju z viri pitne vode. Leta 2016 smo v ustavo zapisali, da ima vsakdo pravico do pitne vode. Dolgoročno bomo to lahko zagotavljali le s kakovostnim upravljanjem vodnih virov ter s trajnostno naravnanim odnosom do okolja. »V Sloveniji v veliki večini pijemo kakovostno pitno vodo,« poudarjajo na Ministrstvu za zdravje. K temu dejstvu po njihovem mnenju pripomorejo že naravne danosti, saj imamo veliko izdatnih in zelo kakovostnih vodnih virov. Poleg tega imamo v večjem delu države dobro organizirano oskrbo s pitno vodo preko občinskih gospodarskih javnih služb.

Kakovost pitne vode bo odvisna predvsem od vsakega posameznika. Vodne vire onesnažujemo sami.

Kako podnebne spremembe, ki se kažejo predvsem v sušah in poplavah, vplivajo na kakovost pitne vode? Ne gre toliko za vpliv podnebnih sprememb kot za vplive vsakega od nas. »Suše in poplave so vedno bile, ali jih je zdaj več ali manj, ne morem soditi. Poplave, ki so naravna dinamika rek, so vedno prinašale snovi iz vode na kopno in obratno. Če imamo onesnaženo kopno, bo tudi voda po poplavi v reki bolj onesnažena, če reke odnašajo snovi z divjih odlagališč, ki so vsepovsod, ni kriva poplava (torej večji pretoki), temveč človek, ki na bregove odnaša te snovi. In ko so v vodi, gredo v podtalje, torej je od tega odvisna kakovost pitne vode. (Vir: Eko dežela d.o.o.)

 

  PROGRAM PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU