Uradne ure

Poslovni
čas
Uradne ure
Tajništvo
Uradne ure
Uslužbenci
PON 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
TOR 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
SRE 7.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
ČET 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
PET 7.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00
Malica je od 10.30 do 11.00 ure.
       
delovni čas mestne blagajne
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 13.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30

 

TAJNIŠTVO

TEL.: (03) 81 21 400
FAX.: (03) 81 21 415
tajnistvo@okp.si

ODPUST DOLGOV IZ NASLOVA KOMUNALNIH STORITEV SOCIALNO NAJŠIBKEJŠIM OBČANOM

Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je pristopilo k projektu, ki socialno najšibkejšim občanom omogoča enkraten odpis dolgov. Pristop k sporazumu so podprli vsi organi podjetja – Nadzorni svet, Skupščina in Svet ustanoviteljev. Pristop k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov je podjetje podpisalo 1. 9.2015. K projektu smo pristopili, da bi socialno najšibkejšim občanom vsaj malo pomagali in jih razbremenili starih dolgov, ki jim onemogočajo poravnavanje tekočih obveznosti in jim tako vsaj delno omilili socialno stisko.

Kaj je dolg, ki ga je mogoče odpisati ?

Odpisati je možno dolgove, ki so na dan 31.12.2014 zapadli za več kot 12 mesecev, in sicer tako dolgove na podlagi izvršilnega naslova kot dolgove na podlagi verodostojnih listin. Odpis obsega tako glavnico kot obresti in stroške. Upnik lahko določi skupno vsoto dolgov, ki jih bo odpustil, lahko se odloči, da odpusti del dolga ali celoten dolg. O višini dolga, ki se bo odpisala, bodo odločali nadzorni organi podjetja na podlagi podatkov o višini dolga, ugotovljenega na podlagi prispelih vlog.
Na podlagi Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov ni možno odpisovati dolga dolžnikom v osebnem stečaju in dolgove, ki izvirajo iz dejavnosti.

Odpis dolga je enkraten dogodek.

Kakšne pogoje morate izpolnjevati za odpis ?

Upravičenci so vsi tisti dolžniki – fizične osebe, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015:

  • prejemniki denarne socialne pomoči ali
  • prejemniki varstvenega dodatka ali
  • prejemniki veteranskega dodatka ali
  • prejemniki otroškega dodatka iz 1. oz. 2. dohodkovnega razreda ali
  • prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oz. dodatka za veliko družino.

Dolgovi pa se lahko odpišejo tudi osebam (npr. partnerjem), ki so v zgoraj navedenem obdobju navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oz. otroškega dodatka.

Kako lahko zaprosite za odpis dolgov ?

Upravičenci zaprosijo za odpust dolga na obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani http://www.paketpomoci.si/pomoc-ob-dolgovih.html, na centrih za socialno delo, ter na sedežih in izpostavah Rdečega križa Slovenije – Zvezi združenj, Slovenske Karitas in Zveze prijateljev mladine Slovenije.
Ustrezno izpolnjen obrazec nam lahko posredujete:

  • po pošti na naslov: OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina,
  • na elektronski naslov: tajnistvo@okp.si,
  • po fax-u: 03-81-21-415 ali
  • prinesete osebno na sedež podjetja.

Prošnja na predpisanem obrazcu mora biti vložena najkasneje do 31. 10. 2015.

Kdaj vam bomo dolg odpisali ?

Po prejemu vloge bomo preverili ali je prosilec do odpisa dolga upravičen. Če bodo izpolnjeni vsi zahtevani pogoji, bomo z dolžnikom sklenili dogovor o odpustu dolga, v katerem bo določena višina dolga, ki se bo odpustil.
Dogovor o odpustu dolga z dolžnikom je potrebno skleniti najkasneje do 31.1.2016.

Za vsa dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu tajnistvo@okp.si .