ARHIV OBVESTIL
   
 

ARHIV OBVESTIL 2019

   
  MAREC 2019  
     
 

MAREC 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Odvoz ločeno zbranih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«
 • Odpadna folija od silažnih bal
 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • 22. Marec svetovni dan voda – naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Dan odprtih vrat

MAREC 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • 22. Marec svetovni dan voda – naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Dan odprtih vrat

MAREC 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • 22. Marec svetovni dan voda – naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Dan odprtih vrat

     
   

DAN ODPRTIH VRAT

Javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. vabi ob svetovnem dnevu voda 22. marca 2019 na voden ogled čistilnih naprav:

 • Čistilna naprava Rogaška Slatina
 • Čistilna naprava Šmarje pri Jelšah
 • Čistilna naprava Kozje

Vrata čistilnih naprav bodo za vse občane odprta med 10.00  in 14.00 uro.

   
   

22. marec – SVETOVNI DAN VODE

Svetovni dan vode je bil določen z namenom osveščati o pomembnosti pitne vode in spodbujati k bolj trajnostnemu upravljanju z viri pitne vode.
Voda je nujna za življenje na Zemlji, saj je kakovost življenja neposredno odvisna od kakovosti vode - vzdržuje zdrave ekosisteme in posledično vodi k večji blaginji človeka.

   
  FEBRUAR 2019  
     
 

FEBRUAR 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 11.3. Do 15.3.2019

FEBRUAR 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 11.3. Do 15.3.2019

FEBRUAR 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 11.3. Do 15.3.2019

     
   

NEPRAVILNOSTI PRI PRIPRAVI STEKLENE EMBALAŽE ZA ODVOZ

V mesecu februarju od 11.2 do 15.2. izvajamo redni odvoz steklene embalaže za uporabnike iz  gospodinjstva. Na terenu ugotavljamo, da se še vedno dogajajo nepravilnosti pri pripravi odpadka za odvoz, zato Vas prosimo, se držite navodil o ločevanju steklene embalaže.

   
  JANUAR 2019  
     
 

JANUAR 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • Ukinitev obračuna za tri in šest mesecev
 • Nadzor ločevanja odpadkov

JANUAR 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • Ukinitev obračuna za tri in šest mesecev
 • Nadzor ločevanja odpadkov

JANUAR 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • Nadzor ločevanja odpadkov