ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
SEPTEMBER 2018

1.      OBRAČUN PORABE VODE NA PODLAGI ODŠTEVALNIH VODOMEROV

Poraba pitne vode se lahko na podlagi odštevalnih vodomerov zaračunava le v primerih, ko je meritev porabe v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), kar pomeni, da morajo biti vsi merni instrumenti – vodomeri, ki se uporabljajo v večstanovanjski zgradbi za zaračunavanje porabe vode, skladni z omenjenim zakonom (pravilno ožigosani, umerjeni ….). To pomeni, da morajo biti vodomeri overjeni vsakih pet let.

Zakon o meroslovju v tretjem odstavku 13. člena jasno določa, da se meril, ki jim je potekel rok za overitev, ne sme uporabljati. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb v 5. točki 27. člena določa, da se poraba vode na merilniku upošteva le, če je vodomer pregledan in označen v skladu z meroslovnimi predpisi.

Na podlagi navedenega vas obveščamo, da smo porabo pitne vode za mesec avgust na podlagi odštevalnih vodomerov obračunali le tistim stanovalcem, za katere smo pridobili podatke o ustreznosti teh odštevalnih vodomerov. Pri vseh ostalih smo za obračun porabe vode upoštevali delitev po številu uporabnikov posameznih stanovanjskih enot v skladu s 27. členom Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb. Način delitve porabe vode v skladu s 27.členom Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb se bo uporabljal do takrat, ko bomo prejeli podatke oziroma potrdila, da so vgrajeni odštevalni vodomeri skladni z meroslovno zakonodajo.

Opozoriti bi želeli, da v bodoče takoj, ko bomo ugotovili, da so nam bili posredovani podatki o porabi vode na podlagi vodomerov, ki niso več skladni z meroslovno zakonodajo, to pomeni, ki jim je potekel rok za overitev, teh podatkov ne bomo upoštevali za delitev in obračun porabe vode, temveč bomo izvedli delitev in obračun po številu uporabnikov posameznih stanovanjskih enot v skladu s 27. členom Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.

S tem smo seznanili tudi upravnike večstanovanjskih stavb. Upravnik je v skladu z zakonodajo (Stanovanjskim zakonom, Zakonom o meroslovju, Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb, Pravilnikom o izvajanju meroslovnega nadzora) odgovoren za uporabo merilnih naprav v večstanovanjskih stavbah.

2.      LOČENO ZBIRANJE TEKSTILA

(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

Obveščamo vas, da bo zbiranje tekstilnih odpadkov potekalo v mesecu oktobru, od ponedeljka 08.10. do petka 12.10.2018.

Vse kar morate narediti je, da pregledate omare in zberete:

Ø  vsa dnevna, športna in oblačila za prosti čas,

Ø  vrhnja oblačila (plašči, jakne, bunde)

Ø  spodnje perilo,

Ø  hišne tekstilije: posteljnina, rjuhe, pregrinjala, odeje, brisače, prti in zavese,

Ø  modne dodatke: nakit, ure, pasove, torbice in torbe,

Ø  usnjene izdelke,

Ø  igrače iz tekstila

Ø  in obutev v paru.

Ves odpadni tekstil se odlaga samo v polietilenske (PE) vreče, ki jih v ta namen sami dobavite. Vreče naj bodo dovolj kakovostne, da boste vanje lahko naložili odpadne tekstilne izdelke in vrečo tesno zavezali. Odpadni tekstil naj bo čist in suh, saj se zaradi mokrote pojavi plesnenje, kar onemogoči nadaljnjo uporabo tekstila. Teža ene vreče je lahko največ 15 do 20 kg. Vreče na dan odvoza postavite poleg zelenega zabojnika.

Oddaja tekstila je brezplačna.

Ločevanje odpadkov je obvezno, kar pomeni, da odpadnega tekstila nikakor ne smemo odlagati v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Brezplačno jih lahko oddate v najbližjem zbirnem centru, dvakrat letno – v marcu in oktobru – pa jih zbiramo po sistemu »od vrat do vrat«, kar pomeni, da jih na dan odvoza postavite na prevzemno mesto.

Tako zbranih tekstilnih odpadkov se jih 60% uporabi v prvotni obliki za ponovno uporabo, 15 % se jih razreže in se jih uporabi za izdelavo krp za brisanje, 15% se jih reciklira in uporabi v tekstilni, papirni in avtomobilski industriji ( oblaganje polic, predpražniki…) ter 10% je odpadkov in končajo na odlagališčih oziroma jih sežgejo in izkoristijo njihovo energijo.

Z ločeno zbranimi odpadki iz tekstila, obutvijo, torbicami, pasovi in plišastimi igračami pripomoremo k varovanju okolja, saj ti odpadki, ki so ločeno zbrani ne končajo na deponiji.

 

3.      ELEKTRONSKI RAČUN

V podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o. smo svojim uporabnikom leta 2011 prvič omogočili prejemanje elektronskih računov na elektronsko pošto - to je bila tako imenovana prva faza elektronskih računov. V  drugi fazi lahko registrirani uporabniki prejmejo elektronske račune tudi preko elektronske banke.

Na prejem računa v elektronsko banko se lahko prijavijo naši odjemalci, ki so komitenti  banke s podporo storitve  e-računov in so hkrati uporabniki spletne oziroma elektronske banke.

Prijava v spletno banko je možna elektronsko, preko vaše spletne banke ali preko spletnega portala Komunala.info. Za prijavo preko elektronske oziroma spletne banke potrebujete poleg osebnih podatkov še trinajstmestno sklicno številko, ki jo najdete v peti vrstici na levi strani našega računa. Navodila za prijavo na e-račun najdete na spletni strani svoje banke, saj se glede na banko razlikujejo. Prijava preko Komunala.Info pa poteka z registracijo v spletni portal Komunala.info in v možnosti "Prijava na e-račun" spremenite svoje nastavitve za prejemanje e-računov in program vas sam vodi do uspešne registracije.

Lahko pa se prijavite na prejem e-računa tudi tako, da izpolnite obrazec Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve OB20, ki ga najdete na naši spletni strani www.okp.si. Izpolnjeno vlogo pošljite na naš naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, ali ga pošljete na e-mail tajnistvo@okp.si ali osebno dostavite na sedež podjetja.

S prijavo na e-račun, boste prejeli E-račun, izdan v obliki elektronsko podpisanih datotek XML (namen: nadaljnja računalniška obdelava)  in PDF (namen: vpogled in  za izpis) in ne boste več prejemali računov v papirni obliki, v kolikor ste se prijavili preko spletne banke. V primeru prijave preko aplikacije Komunala.Info, pa si lahko sami izberete, katero možnost želite- ali prejem e-računa samo v elektronsko bančništvo ali v elektronsko bančništvo in po elektronski pošti ali samo po elektronski pošti. Pozivamo vas, da se tudi preko Komunale.Info odločite, da se odpoveste tiskanim računom in obkljukate izjavo »ne želim več prejemati  tiskane različice računa« in tako prispevate k varovanju okolja. Elektronski račun lahko preko spletne banke poravnate hitro in udobno z enim klikom – brez prepisovanja številk in referenc.

 

Vsi uporabniki, ki se bodo prijavili na prejemanje elektronskih računov preko spletne banke do zadnjega v mesecu, bodo račune, izdane v prihodnjem mesecu, prejeli že elektronsko (npr. vse prijave do 30.09.2018 na elektronske račune, prejmejo račune, izdane od oktobra naprej, elektronsko). V kolikor se uporabniki odločijo za prejem e-računov samo preko spletne banke in še vedno želijo prejemati naša obvestila, si jih lahko preberejo na naši spletni strani http://www.okp.si ali pa se naročijo nanje z e-mailom na naš elektronski naslov: tajnistvo@okp.si.

V kolikor se odločite, da elektronskih računov ne želite več prejemati, se odjavite preko vaše spletne banke ali preko portala Komunala.Info.

 

V primeru težav vas prosimo, da nas o njih takoj obvestite na naslov: tajnistvo@okp.si, da jih lahko čim prej odpravimo in vam zagotovimo kakovostno prejemanje e-računov.

.
PDF Dokument