ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
AVGUST 2019

 

OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V PETEK, 16.08.2019

V PETEK, 16. AVGUSTA 2019 OKP Rogaška Slatina d.o.o. NE POSLUJE.  Mestna blagajna bo ZAPRTA.

DEŽURNE SLUŽBE:

 • OSKRBA S PITNO VODO
  na številki 031 532 094 - za območje občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane,
  na številki 031 362 539 – za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli;
 • KANALIZACIJA, GREZNICE, ČISTILNE NAPRAVE - na številki 031 365 030

ODVOZ ODPADKOV in ZBIRNI CENTER TUNCOVEC

 • Odvoz odpadkov se na praznični dan v ČETRTEK 15.08.2019 ne bo izvajal. Vsi odvozi se zaradi tega prestavijo za en dan (odvozi 15.8. na 16.8. in tako do konca tedna do vključno sobote 17.8.2019).

 

IZPIRANJE INTERNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA PO
DALJŠI ODSOTNOSTI Z DOMA

Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno vzdrževati.
Priporočila za redno in pravilno vzdrževanje internega hišnega vodovodnega omrežja:

 • voda na vsaki pipi, naj vsak dan pred prvo uporabo, teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali,
 • vsaj enkrat na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke; čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna,
 • na mestih, kjer voda zastaja, je potrebno tedensko izvajati izpiranje do stabilizacije temperature vode na pipi.

Posebej je redno in pravilno vzdrževanje pomembno v času visokih poletnih temperatur, predvsem po daljši odsotnosti z doma.

 • Voda je živilo in pokvarljivo blago. Če živilo dalj časa neuporabljeno stoji v shrambi ali hladilniku, ga zavržemo. Tudi voda v hišnem omrežju ni v sterilnem okolju, zato njena uporaba, če se zadržuje dlje časa, ni priporočljiva. Da bo preskrba z vodo res varna, moramo po daljši odsotnosti hišno vodovodno omrežje dobro sprati. Strokovnjaki priporočajo, da vodo spirate s turbulentnim tokom vsaj 15 minut. Turbulentni tok povzročite z zaporednim, bolj ali manj hitrim zapiranjem in odpiranjem pipe. Preverite pa tudi stanje mrežic, jih očistite in po potrebi zamenjajte.
 • Če v prvih curkih priteče obarvana voda, po spiranju pa obarvanost izgine, naj vas ne skrbi. Obarvanost vode je občasen pojav, ki se mu je težko povsem izogniti. Vzrok je v uporabi nekakovostnih materialov v hišnem vodovodnem omrežju, ki rjavijo. Po popravilih na javnem ali hišnem omrežju pa je obarvanost tudi posledica usedlin na vodovodni mreži.
 • V poletnem času je temperatura vode v hišnem vodovodnem omrežju za nekaj stopinj višja, kot v hladnejšem obdobju leta. Tudi pred prvo jutranjo uporabo ali v času dneva po daljši prekinitvi priporočamo, da vodo spiramo toliko časa, da se njena temperatura ustali.
 • Pustiti vodo teči je žal v nasprotju z varčevanjem z vodo, ki ga spodbujamo. Skrb za zdravje ima namreč mesto pred varčevanjem. Na količino vode, ki odteče v prazno, je možno vplivati že pred izgradnjo objektov z uporabo kakovostnih materialov, s pravilnim projektiranjem, ki naj z načrtovanjem poti vode v hišnem vodovodnem omrežju prepreči predolgo zadrževanje vode v njem, ter s strokovno izvedbo. »Nepotrebni« potrošnji vode pa se kljub vsemu ni mogoče povsem izogniti.

Podrobnejša priporočila in navodila lahko najdete na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja http://www.ivz.si.
V primeru morebitnih težav pri izvajanju izpiranja vašega omrežja nas lahko pokličete na telefonsko številko 03/8121404, izven delovnega časa pa na dežurno številko 031-362-539 (za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli) oziroma na številko 031-532-094 (za območje občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane).

 

KAKO LOČENO ZBIRATI BIOLOŠKE ODPADKE?
(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

Biološki odpadki zavzemajo več kot 35 odstotkov teže mešanih komunalnih odpadkov. Če jih zbiramo ločeno, zmanjšujemo količino odpadkov v zabojniku. Manj bioloških odpadkov med mešanimi odpadki pomeni tudi manj odpadkov na odlagališču in manj toplogrednih plinov. V okviru opravljanja javne službe morajo podjetja zagotavljati ločeno zbiranje in prevzemanje bioloških odpadkov v strnjenih naseljih. V ta namen so zato gospodinjstva poleg posod za mešane komunalne odpadke v strnjenih naseljih prejela še posode za biološke odpadke (rjave barve). Ločeno zbrane biološko razgradljive odpadke kompostiramo v lastni kompostarni na zbirnem centru Tuncovec. Gospodinjstva v večstanovanjskih objektih, ki nimajo možnosti lastnega kompostiranja, imajo na voljo tipske rjave zabojnike, kamor odlagajo biološke odpadke. Zabojniki so postavljeni v zbiralnici, tako da lahko vsak istočasno ločeno odloži tudi tovrstne odpadke.

Z uvedbo ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, je le-te prepovedano odlagati v zelen zabojnik.
Izvajalec javne službe ima pravico do izvajanja sortirne analize na terenu (fizičen pregled vsebine zabojnika oziroma vreče) z namenom ugotavljanja prisotnosti biološko razgradljivih odpadkov med mešanimi odpadki (odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah). Kršitelji bodo sankcionirani skladno z veljavno zakonodajo.

 

POMEMBNO
Biološko razgradljive odpadke lahko v rjavi zabojnik dajete v razsutem stanju, v papirnatih vrečkah ali v biološko razgradljivih vrečkah iz škroba. V trgovinah so na voljo posebne vrečke izdelane iz biološko razgradljive folije ali koruznega in krompirjevega škroba, tako da lahko biološke odpadke odvržemo skupaj z vrečko.

Biološko razgradljive odpadke je PREPOVEDANO oddajati v navadnih plastičnih vrečkah.

Zbrane biološke odpadke odvažamo v kompostarno, kjer plastične vrečke motijo proces predelave odpadkov.

Kaj odlagamo v rjavi zabojnik ?

 • zelenjavne in sadne odpadke ter ostanke hrane (pokvarjeni prehrambni izdelki brez embalaže, kuhani netekoči ostanki hrane, jajčne lupine),
 • čajne in kavne usedline s filtrom,
 • papirne vrečke sadja in zelenjave, papirne robčke,
 • odmrle sobne rastline, staro zemljo lončnic, cvetje;
 • pokošeno travo, plevel, listje, rože, vrtne odpadke,
 • ostanke rož, stebla zelenjave in vso neuporabljeno zelenjavo.

V zabojnik za biološko razgradljive odpadke ni dovoljeno dajati: olja in maščob, kosti, mesa, cigaretnih ogorkov, živalskih iztrebkov, plenic in vložkov, kakršnekoli embalaže, kamenja, plastičnih vrečk, kovin in ostalih biološko NErazgradljivih odpadkov.

ZBIRAMO
LOČUJEMO
NARAVO VARUJEMO 

 

.
PDF Dokument