ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
NOVEMBER 2019

 

 

V ta namen bomo javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. in  Center ponovne uporabe d.o.o., so.p. izvedli praktične prikaze za večjo ozaveščenost o možnostih preprečevanja nastajanja oblačil, tekstilnih izdelkov, embalaže in izdelkov za enkratno uporabo.
Prikazali bomo tudi pasti hitre mode in možnosti preoblikovanja pohištva v »trendovske« izdelke.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

 

 

LOČENO ZBIRANJE BELE TEHNIKE IN ELEKTRONSKE OPREME
(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

Obveščamo vas, da bo drugo zbiranje odpadne bele tehnike in elektronske opreme potekalo v mesecu decembru, od ponedeljka 02.12. do petka 06.12.2019.

Prosimo vas, da odpadno belo tehniko in elektronsko opremo odložite na svoje odjemno mesto zraven posode. Odpadke bomo odpeljali po urniku vašega odvoza ostalih odpadkov,

Električna in elektronska oprema je oprema, ki za svoje pravilno delovanje potrebuje električni tok ali elektromagnetno polje. Tovrstna odpadna oprema je zaradi svoje specifične sestave posebne vrste odpadek, ki ga je potrebno po koncu uporabne dobe ločeno oddati na pravo mesto. To nam pove že znak prečrtan smetnjak, ki mora biti neizbrisljivo natisnjen na električni in elektronski opremi ali vsaj na njeni embalaži, če ga zaradi majhnosti ni možno natisniti na sam izdelek. Prav tako nekatere vrste OEEO predstavljajo nevaren odpadek, ki ob nepravilnem ravnanju povzroča škodo tako okolju kot ljudem.
Odpadki, ki jih bomo odvažali:

 • veliki gospodinjski aparati (hladilniki, pralni stroji, štedilniki, mikrovalovne pečice)
 • mali gospodinjski aparati (sesalniki, likalniki, sušilci za lase, opekači)
 • IT (prenosniki, osebni računalniki, tiskalniki, mobilni telefoni)
 • zabavna elektronika (televizije, DVD predvajalniki, radijski sprejemniki, glasbeni instrumenti)
 • električna orodja (vrtalniki, žage, šivalni stroji, kosilnice)
 • igrače, oprema za prosti čas (električni avtomobili, ročne konzole, videoigre, računalniki za tek, kolesarjenje)
 • ostalo (sijalke, termostati).

 

ZAŠČITA VODOMEROV PRED ZMRZALJO


Prihajajo mrzli zimski meseci, ko se temperatura zraka spusti pod ledišče in tam vztraja večino dneva, zato se lahko zgodi, da se zaradi zmrzali pokvari (poči) vodomer v vodomernem jašku. Pomembno je, da uporabniki pravočasno poskrbite za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode.
Ker so vodomeri v lasti lastnikov objektov, morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov oziroma vodomernih jaškov. Zlasti bodite pozorni na merilna mesta in vodovodno napeljavo, ki je izvedena v zidnih nišah na fasadah ali na mestih v objektih, ki niso (dovolj) ogrevani (hodniki oziroma veže, garaže, kleti, stopnišča …). Navajamo nekaj koristnih napotkov, kako lahko sami preventivno zaščitite vgrajene vodomere.

Pet nasvetov, kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo:

 • vodomerni jašek naj bo dovolj globok – najmanj 120 cm;
 • izolirajte pokrov in notranjost jaška;
 • z izolacijskimi materiali (penasta guma, gradbena izolacijska folija, stiropor) dodajte toplotno zaščito nad vodomer;
 • preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oziroma okrog inštalacij;
 • ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po inštalaciji (kubični meter vode stane manj kot popravilo vodovodne inštalacije);
 • v primeru, da v zimskih mesecih vodo zaprete, je potrebno po zaprtju ventila vodo obvezno spustiti iz vodovodnih cevi, vodomer pa je potrebno tudi v tem primeru dodatno toplotno zaščititi.

Vsem uporabnikom svetujemo, da preventivno:

 • preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice);
 • preverite gradbišča in novogradnje, kjer dvorišča niso zaključena (če jašek ni zasut, lahko zmrzne s strani);
 • redno preverjajte stanje svojega vodomera;
 • pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer;
 • preverjate tudi ostalo napeljavo do pomožnih objektov in vrtnih pip.

Zmrzal poškoduje tudi veliko napeljav do zunanjih vrtnih pip in pomožnih objektov (lope, garaže, gospodarska poslopja, hlevi). Pred začetkom zime uporabniki običajno zaprejo dovode do teh objektov, vendar če te napeljave pred zimo niso ustrezno zaščitene (ustrezna toplotna zaščita in/ali temeljito izpraznjenje vode iz napeljave), jih zmrzal lahko poškoduje. V pomladanskem času, ko lastniki ponovno začnejo uporabljati napeljavo, sprva niti ne opazijo, da voda zaradi poškodbe nekontrolirano izteka. Če stanje ostane dalj časa neopaženo (na primer do naslednjega letnega popisa vodomernega števca), potem je visok račun za porabljeno vodo neizbežen. Vsak lastnik oziroma uporabnik je za porabljeno vodo, čeprav je nastala zaradi okvare, odgovoren sam.

OKP Rogaška Slatina d.o.o.  kot upravljavec  vodovodnega sistema ne prevzema odgovornosti  za  tovrstne poškodbe vodomerov, saj so le-ti v lasti uporabnikov. Vse stroške, ki nastanejo pri zamenjavi vodomerov zaradi neustreznega ravnanja oziroma zmrzali vodomera, krijejo uporabniki.
Uporabniki ste na podlagi 35. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo dolžni upravljavca obveščati o vseh okvarah na priključku ali na vodomeru. Obvestila o okvarah na vodovodnem omrežju lahko sporočate na telefonsko številko: 03-81-21-405 vsak dan med 07.00 in 15.00 uro, v sredo do 16.00 ure, v petek pa do 14.00 ure.

V času izven delovnega časa so dežurne številke za prijavo okvar na vodovodnem omrežju za področja občin:

Rogaška Slatina, Rogatec, Poljčane, KS Laporje: 031 532 094
Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje: 031 362 539

Pri tem bi vas opozorili tudi na to, da je v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo za vse notranje instalacije za glavnim vodomerom, vključno z jaškom ali nišo za vodomer, odgovoren uporabnik.
Poškodovani vodomer lahko zamenja izključno upravljavec vodovodnega sistema. Lastniki oz. uporabniki NE SMEJO sami izvesti demontaže vgrajenega vodomera.
V primeru zamrznitve je uporabnik dolžan plačati zamenjavo vodomera, če pa zaradi zamrznitve pride še do iztekanja vode, pa tudi vso porabo vode.

 

.
PDF Dokument