ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
OKTOBER 2020

ANKETNI VPRAŠALNIK
V podjetju imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, da učinkovito obvladujemo in izvajamo naše storitve v cilju vašega večjega zadovoljstva. Naši cilji kakovosti so zagotavljanje kakovosti pitne vode, izboljšanje kakovosti zbiranja, odvoza in ravnanja s komunalnimi odpadki, širjenje komunalnega omrežja ter izboljšanje odziva na vaše probleme.
V želji, da bi dvignili kakovost naših storitev, v vaše večje zadovoljstvo, vam na naši spletni strani podjetja ANKETA  ponujamo anketni vprašalnik z nekaj vprašanji, na katerega boste lahko odgovorili do 13.11.2020. Vprašanja se nanašajo na izvajanje naših storitev, ki jih lahko ocenjujete z ocenami od 1 (najnižja ocena) do 5 (najvišja ocena). Izpolnite anketni vprašalni, saj boste z vašimi odgovori pripomogli k dvigu kakovosti storitev OKP Rogaška Slatina, d.o.o.

 

ALI BI TUDI LETOS PRIŽGALI SVEČO MANJ?
Približuje se 1. november, ko na grobovih v spomin na pokojne prižigamo veliko sveč, zato letos nekaj naredimo za naravo, za čistejše okolje in prižgimo kakšno svečko manj, svečo z dolgo življenjsko dobo, okolju prijazno ekološko svečo ali e-svečo.
V Sloveniji vsako leto prižgemo okoli 16 milijonov sveč, kar pomeni, da povprečno slovensko gospodinjstvo v enem letu prižge 19,4 sveč (vir: Greenpeace Slovenija 29.10.2019). Ob prazniku ob spominu na mrtve za 1. november na slovenskih grobovih zagori okoli 11 milijon sveč. Preprečevanje in zmanjševanje količin odpadkov je naša prednostna naloga, ki pa ni lahka, saj zahteva spremembo našega razmišljanja in tudi navad. Običajno pri kupovanju izdelkov sploh ne razmišljamo o tem, da bo nakup, ali del tega nakupa prej ali slej končal med odpadki. Noben odpadek ni dober odpadek, tudi če se ga da predelati. Zato je naša naloga, da spodbujamo ljudi k razmišljanju, da odpadki nastajajo pri vsakem našem početju in da količino odpadkov lahko zmanjšujemo sami.

Ne pretiravajmo z nakupovanjem  sveč in prižgimo  svečo ali dve manj, tako boste prispevali k čistejšemu zraku in zmanjšanju količine odpadkov. Spoštljiv odnos do pokojnih se ne meri s številom prižganih sveč. Predniki vam ne bodo zamerili, potomci vam bodo za to hvaležni.

 


PDF Dokument