ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - INDIVIDUALNE HIŠE
DECEMBER 2020

 

URNIKI ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV

Gospodinjstva 2021


OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V ČASU PRAZNIKOV

DEŽURNE SLUŽBE:

 • OSKRBA S PITNO VODO
 • na številki 031 532 094 - za območje občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane,
 • na številki 031 362 539 – za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli;
 • KANALIZACIJA, GREZNICE, ČISTILNE NAPRAVE - na številki 031 365 030

ODVOZ ODPADKOV in ZBIRNI CENTER TUNCOVEC

 • Odvoz odpadkov se bo na praznična dneva v soboto 26.12.2020 in 2.1.2021 izvajal.
 • Odvoz odpadkov se na praznični dan v petek 25.12.2020 in 1.1.2021 ne bo izvajal. Vsi odvozi se zaradi tega prestavijo za en dan (odvozi 25.12. na 26.12. in tako do konca tedna).
 • Na praznične dni 25.12., 26.12.2020 ter 1.1. in 2.1.2021 Zbirni center Tuncovec, kot tudi vsi ostali zbirni centri (Bistrica ob Sotli, Kozje, Pristava pri Mestinju in Šmarje pri Jelšah) NE POSLUJEJO.

 

OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE
DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI
ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE PRI
OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI

Uporabniki, ki so oproščeni plačila okoljske dajatve za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, morajo v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli vsako leto vlogo obnavljati. Vlogo (obrazec OB 18) s prilogami je potrebno poslati ali osebno dostaviti na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina najkasneje do 31.01.2021.
V kolikor vlagatelj vloge ne obnovi v določenem roku, mu oprostitev preneha in se mu prične obračunavati okoljsko dajatev v polnem znesku.

 

ŽIVALSKI STRANSKI ODPADKI

V Zbirnem centru Tuncovec lahko oddate živalske stranske odpadke od 1.12.2020 do 31.3.2021, ki nastanejo IZKLJUČNO IN SAMO PRI ZAKOLU ŽIVALI V GOSPODINJSTVIH.
Oddaja živalskih stranskih proizvodov je PREPOVEDANA za odpadke, ki nastajajo pri izvajanju dopolnilne, kmetijske in lovske dejavnosti.
Za oddajo odpadkov, ki nastajajo pri dopolnili, kmetijski in lovski dejavnosti, se lahko obrnete na Veterinarski inštitut. Živalske stranske odpadke  lahko oddajo  brezplačno samo uporabniki, ki so vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov in imajo poravnane vse obveznosti.
Sprejemamo:

 1. kosti, rogove, kopita/parklji in proizvodi  iz njih;
 2. surove živalske kože (velikih in majhnih živali);
 3. drugi nepredelani živalski stranski produkti;
 4. volno, dlako, prašičje ščetine, perje.

Živalski odpadki ne smejo vsebovati nečistoč ali tujkov, kot so: vrečke, kartoni, gumijaste rokavice, sponke za klobase, vrvice, deklaracije, ušesne znamke, različne kovine in drugi plastični odpadki, druge neorganske materiale.

V zabojnik v Zbirnem centru Tuncovec, ki je namenjen živalskim stranskim proizvodom lahko odpadke oddate v posebnih biorazgradljivih vrečah, ki so potrjene s strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).  Vrečke so  dobavljive  na vhodni kontroli zbirnega centra Tuncovec .

V kolikor bodo živalski odpadki vsebovali nečistoče, jih ne bomo prevzeli.

 

KAKO DO MANJ ODPADKOV MED PRAZNIKI

Vstopili smo v praznične dni, v obdobje, kjer bo okrašene domove napolnil vonj po prazničnih dobrotah, vzdušje pa bodo zaokrožile zabave s prijatelji in obdarovanja tistih, ki so nam najbližje. Vse to pa bo prispevalo tudi k več odpadkom. V komunalnem podjetju OKP Rogaška Slatina opažamo, da se med božično-novoletnimi prazniki zbere kar 20 odstotkov več odpadkov, kot znaša letno povprečje. Predvsem narastejo količine odpadne embalaže (rumene vreče), steklene embalaže in bioloških odpadkov.

Naj vas spomnimo: najboljši odpadek je tisti, ki ga ni, zato sprejmite izziv in poskusite v letošnjem decembru količino odpadkov zmanjšati na minimum. Zakaj? Preprosto zato, ker trošimo več, kot imamo. Porabimo namreč kar tretjino več naravnih virov, kot jih je Zemlja sploh sposobna proizvesti. Zato je prav, da razmislimo o svojih navadah in potrošniških vzorcih ter o tem, kako lahko ravnamo drugače.

Podarimo svoj čas, energijo, nasmeh…
Izstopimo iz začaranega kroga »brezglavega« potrošništva in izberimo obdarovanje, s katerim ne obremenimo okolja, se izognemo nakupovalni mrzlici, hkrati pa obdarovanca domiselno presenetimo.