Naročilo odvoza


Za pošiljanje po pošti uporabite naslov :
OKP Rogaška Slatina d.o.o.,
Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina
Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
 

NAROČILO ODVOZA ODPADKOV »NA KLIC« IZ GOSPODARSTVANAROČILO ODVOZA ODPADKOV »NA KLIC« IZ GOSPODARSTVA
   
Naziv podjetja:*
Šifra stranke:*
Telefon/GSM:
Odjemno mesto*:
  *Podatek, ki se nanaša na številko odjemnega mesta, lahko odčitate iz našega računa (nahaja se pod datumom zapadlosti računa).
Opombe:

Za naročilo odvoza odpadkov iz gospodarstva morajo biti poravnane vse predhodne obveznosti, v primeru da niso, se odvoz ne izvede.

 

MKO (mešan komunalni odpad)
 
Velikost zabojnika KOL ODVOZ ZAMENJAVA za drugega
120 L
240 L
1100 L
8m3
 
EMBALAŽA
 
Velikost zabojnika KOL ODVOZ ZAMENJAVA za drugega
120 L
240 L
1100 L
8m3
 
STEKLO
 
Velikost zabojnika KOL ODVOZ ZAMENJAVA za drugega
120 L
240 L
1100 L
8m3
 
PAPIR
 
Velikost zabojnika KOL ODVOZ ZAMENJAVA za drugega
120 L
240 L
1100 L
8m3
 
KARTON
 
Velikost zabojnika KOL ODVOZ ZAMENJAVA za drugega
120 L
240 L
1100 L
8m3