ARHIV OBVESTIL
   
 

KANALIZACIJA - ARHIV OBVESTIL

   
   

TERMINSKI PLAN PRAZNJENJA BLATA PRETOČNIH IN NEPRETOČNIH GREZNIC
IN BLATA MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) 2017 – 2019

Praznjenje greznic in MKČN – kjer ni zgrajeno komunalno omrežje z ustrezno KČN

   
   

LETNI PLAN VZDRŽEVANJA JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA ZA LETO 2017

Letni plan vzdrževanja javnega kanalizacijskega omrežja je podroben operativni plan, ki izhaja iz letnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. V planu vzdrževanja je predvideno izvajanje preventivnih in korektivnih ukrepov za zagotavljanje normalnega obratovanja celotnega kanalizacijskega sistema.


   
   

TERMINSKI PLAN PRAZNJENJA BLATA PRETOČNIH IN NEPRETOČNIH GREZNIC
IN BLATA MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) 2014 – 2016

2014 – 2016 Praznjenje greznic in MKČN – kjer ni zgrajeno komunalno omrežje z ustrezno KČN


   
   

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za
obdobje 2013 – 2016

Za območja občin: Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.