ARHIV OBVESTIL
   
 

KANALIZACIJA - ARHIV OBVESTIL

   
   

TERMINSKI PLAN PRAZNJENJA BLATA PRETOČNIH IN NEPRETOČNIH GREZNIC
IN BLATA MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) 2014 – 2016

2014 – 2016 Praznjenje greznic in MKČN – kjer ni zgrajeno komunalno omrežje z ustrezno KČN


   
   

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za
obdobje 2013 – 2016

Za območja občin: Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.