Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   


Spletni obrazci
INVESTICIJSKA IN VZDRŽEVALNA DELA

 

Na livadi - Februar 2017
   
text text
   
text text
   
text text
   
text text
   
Sanacija delavnice Prvomajska - December 2016
   
text text
   
text text
   
Tržaški hrib oktober - Oktober, November 2016
   
text text
   
text text
   
Sanacija kanalizacije Cesta na Boč - September 2016
   
text text
   
text text
   
text text
   
Sanacija KA Kartinova - September 2016
   
text text
   
text text
   
Podaljšanje kanalizacije Aškerčev trg - junij, julij 2016
   
text text
   
text text
   
Kanalizacija, Stritarjeva - Partizanska - junij, julij 2016
   
text text
   
text text
   
text text
   
text text
   
Kanlizacija, Ulica v Zadrže - junij 2016
   
text text
   
text text
   
text text
   
Podaljšanje kanalizacije Dvor - junij 2016
   
text text
   
text text
   
text text
   
Kanalizacija Stritarjeva, Irje - April, Maj 2016
   
text text
   
text text
   
text text
   
text text
   
Kanalizacija Pot k ribniku, Rogatec - Marec, April 2016
   
text text
   
text text
   
text text
   
Sanacija dotrajanega kanala Na Livadi - Marec 2016
   
text text
   
text text
   
text text
   
Sanacija kanalizacije v Levstikovi ulici - Februar 2016
   
text text
   
text text
   
text text
   
text text
   
Sanacija kanalizacije v Šlandrovi ulici - Januar 2016
   
text text
   
text text
   
Podaljšanje kanalizacije v Kozjem, kanal 3.0 - December 2015
   
text text
   
text text
   
text text
   
text text
   
Izgradnja peskolova na parkirišču Merkator, Kidričeva Rogaška Slatina- December 2015
   
text text
   
text text
   
text text
   
text text
   
KA Na Livadi - November 2015
   
text text
   
text text
   
Prvomajska 33, pozidava oken - November 2015
   
text text
   
text text
   
text text
   
text text
   
Pranje kanalizacijskega priključka z visokotlačnim čistilcem - November 2015
   
text text
   
text text
   
Pranje met. kanalizacije Žibernik - November 2015
   
text text
   
text text
   
Izvedba peskolova in ureditev tlakovanih površin - November 2015
   
text text
   
text text
   
text text