URNIK REDNEGA ODVOZA BIOLOŠKIH ODPADKOV 2020

GOSPODINJSTVA V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH ( BLOKI, VEČSTANOVANJSKE HIŠE)

       080 12 09

 


 

 

GOSPODINJSTVA V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH ( BLOKI, VEČSTANOVANJSKE HIŠE)

 

PONEDELJEK  TOREK  SREDA 
ROGAŠKA SLATINA KOZJE ROGATEC
Celjska 4 Lesično 5c Celjska 11, 33
Celjska 63 Kozje 34 Ceste 4, 12
Župančičeva 5 Kozje 36 Hofmanova 3, 5
Gozdna 1, 2, 4 Kozje 40 Steklarska 14, 16, 18, 20, 23
Celjska 23, 36, 37, 39, 41,   Kozje 10 Maistrova 2
Kozjanskega odreda 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 Kozje 33 Ul.Mersijev 8, 10
Žibernik 13, 15, 17, 41, 43, 45, 47 Kozje 28 Trg 8, 9, 17, 22, 26, 27
Žibernik 31-33 Kozje 46 Strmolska 6, 34
Žibernik 19-21  Kozje 150 Ptujska 10
Žibernik 23-25  Kozje 136a Obrtniška 1
Žibernik 27-29 Kozje 145 Dobovec
Žibernik 35-37-39 Kozje 144 ROGAŠKA SLATINA
Prvomajska 9, 13, 15, 30 Kozje 143 Stritarjeva 2, 4, 13
Kostrivnica Kozje 142 Ul.Talcev 3, 7
Negonje BISTRICA OB SOTLI Zdraviliški trg 1
  Bistrica ob Sotli 3 Ulica Kozare 1
  Bistrica ob Sotli 7a Zdraviliški trg 16
  Bistrica ob Sotli 7d Izletniška 1
  Bistrica ob Sotli 59b Kidričeva 18, 29, 51
  PODČETRTEK Sotelska cesta
  Slake 6, 7, 8 Tržišče 30
  Trška cesta 23, 62 Steklarska 3
  Sveta Ema 6a Ul.XIV.Divizije 12, 15, 18, 25, 44, 54, 56, 58, 60, 62 
  Pristava 29 Pod Bellevuejem 30
  Pristava 23 ŠMARJE PRI JELŠAH
  ŠMARJE PRI JELŠAH Aškerčev trg 9
  Zibika 5 Rogaška cesta 9, 19, 25, 38
  Rimska cesta 26, 29 Cankarjeva 1, 4, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14
  Tratna 46 Obrtniška  
  Šentvid 44b Kolodvorska 10, 35, 38, 40
  Gornja vas 3 Celjska 2, 4, 18, 22, 24, 39
  Mestinje  

Prenesi PDF

nazaj na urnike