URNIK REDNEGA ODVOZA BIOLOŠKIH ODPADKOV 2020

REDNI ODVOZI BIOLOŠKIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V INDIVIDUALNIH HIŠAH

       080 12 09

 

 

 

REDNI ODVOZI BIOLOŠKIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V INDIVIDUALNIH HIŠAH

PONEDELJEK  TOREK  SREDA  ČETRTEK PETEK
ROGAŠKA SLATINA PODČETRTEK ŠMARJE PRI JELŠAH ROGAŠKA SLATINA ROGAŠKA SLATINA
Cesta na Boč Brezovec/Polje Aškerčev trg-del Brestovec Partizanska
Čača vas Cmereška gorca Belo Strma Cerovec
Irje Trška cesta Bodrišna vas Ul.XIV.Divizije Ločen dol
Zg.Negonje Imenska gorca Bukovje v Babni gori Cankarjeva Stritarjeva
Zagaj pod Bočem Sveta Ema Cvetlična ulica Aškerčeva Sečovo-del
Spodnje Negonje Pristava Vrh pri Šmarju Vid Ivanuševa Zdraviliški trg
Ratanska vas Imeno Murnova  Zlatorogova Sv.Florijan
Vegova Virštanj Kettejeva Levstikova Cesta na Bellevue
Ul.Zrinjskega Slake Krtinova Lastine Pod Bellevuejem
Žibernik Sedlarjevo Gallusova Kidričeva Tuncovec
UL.Ele Peroci Škofja gora Tavčarjeva Steklarska Podturn
Plečnikova KOZJE Ul.na Livado Ul.Talcev ROGATEC
Slomškova Dobležiče Sončna Kot Kocenova
Ob progi Drensko rebro Dvor Padlih aktivistov Lerchingerjeva
Spodnja cesta Lesično Senovica  Tržišče Celjska cesta
Šlandrova Podsreda Kolodvorska-del Kajuhova Ob Sotli
Gozdna Poklek Slomškova Kvedrova Dobovec pri Rogatcu
Gubčeva Buče  Mala pristava Sončna Strma
Na trati Zdole Ul.Mateja Vrečarja Rjavica Šorlijeva
Celjska BISTRICA OB SOTLI Gubčeva Na livadi Sončna
Linhartova ŠMARJE PRI JELŠAH Rimska cesta Cvetlični hrib Rajska
Tekačevo Grliče Rogaška cesta Sečovo-del Tepešev graben
Prešernova Hajnsko Bodrež Ivanov hrib Trlično
Lovska Mestinje Lorgerjeva Janina Bratov Šanda
Župančičeva Laše Vinski vrh Brestovška Sv.Jurij
Prvomajska Kristan vrh Bevkova Prnek Donačka gora
Kozjanskega odreda Vršna vas Ul.Franca Skaze Sotelska Gaberje
Topole Zibika Prešernova Rajnkovec Obrtniška
  ROGAŠKA SLATINA Zelena Vinec Slomškova
  Gaberce Ul.v Zadrže Velike Rodne Žahenberc
  Kačji dol Trubarjeva Tavčarjeva Maistrova
  Podplat Ul.Marice Strnadove Mladinska Pot k ribniku
    Vošnjakova Izletniška Ceste
    Finžgarjeva Ul. Kozare Ul. Mersijev
    Rožna Zdraviliški trg Trg
    Celjska cesta   Steklarska
    Cankarjeva-del   Strmolska
    Rakeževa   Hofmanova
    Šentvid   ŠMARJE PRI JELŠAH
    Gornja vas   Bobovo
    Grobelno   Sladka gora
    Tratna   Preloge
    Predel   Obrtniška
    Završe   Cankarjeva-del
    Platinovec   Aškerčev trg-del
    Korpule   Kolodvorska-del
    Spodnje selce    

Prenesi PDF

nazaj na urnike