URNIK REDNEGA ODVOZA BIOLOŠKIH ODPADKOV 2018

REDNI ODVOZI BIOLOŠKIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V INDIVIDUALNIH HIŠAH

       080 12 09

 

 

 

 

REDNI ODVOZI BIOLOŠKIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V INDIVIDUALNIH HIŠAH

PONEDELJEK  TOREK  SREDA  ČETRTEK PETEK
ROGAŠKA SLATINA PODČETRTEK ŠMARJE PRI JELŠAH ROGAŠKA SLATINA ROGAŠKA SLATINA
Cesta na Boč Brezovec/Polje Aškerčev trg-del Strma Partizanska
Irje Cmereška gorca Belo Ul.XIV.Divizije Cerovec
Zg.Negonje Trška cesta Bodrišna vas Cankarjeva Ločen dol
Zagaj pod Bočem Imenska gorca Bukovje v Babni gori Aškerčeva Stritarjeva
Spodnje Negonje Sveta Ema Vrh pri Šmarju Vid Ivanuševa Sečovo-del
Ratanska vas Pristava Murnova  Zlatorogova Zdraviliški trg
Vegova Imeno Kettejeva Levstikova Sv.Florijan
Ul.Zrinjskega Virštanj Krtinova Lastine Cesta na Bellevue
Žibernik Slake Gallusova Kidričeva Pod Bellevuejem
UL.Ele Peroci Sedlarjevo Tavčarjeva Steklarska Tuncovec
Plečnikova Škofja gora Ul.na Livado Ul.Talcev Podturn
Slomškova KOZJE Sončna Kot ROGATEC
Ob progi Dobležiče Dvor Padlih aktivistov Kocenova
Spodnja cesta Drensko rebro Senovica  Tržišče Lerchingerjeva
Šlandrova Lesično Kolodvorska-del Kajuhova Celjska cesta
Gozdna Podsreda Slomškova Kvedrova Ob Sotli
Gubčeva Poklek Mala pristava Sončna Dobovec pri Rogatcu
Na trati Buče  Ul.Mateja Vrečarja Rjavica Strma
Celjska Zdole Gubčeva Na livadi Šorlijeva
Linhartova BISTRICA OB SOTLI Rimska cesta Cvetlični hrib Sončna
Tekačevo ŠMARJE PRI JELŠAH Rogaška cesta Sečovo-del Rajska
Prešernova Grliče Bodrež Ivanov hrib Tepešev graben
Lovska Hajnsko Lorgerjeva Janina Trlično
Župančičeva Mestinje Vinski vrh Brestovška Bratov Šanda
Prvomajska Laše Bevkova Prnek Sv.Jurij
Kozjanskega odreda Kristan vrh Ul.Franca Skaze Sotelska Donačka gora
Topole Vršna vas Prešernova Rajnkovec Gaberje
  Zibika Zelena Vinec Obrtniška
  ROGAŠKA SLATINA Ul.v Zadrže Velike Rodne Slomškova
  Gaberce Trubarjeva Tavčarjeva Žahenberc
  Kačji dol Ul.Marice Strnadove Mladinska Maistrova
  Podplat Vošnjakova Izletniška Pot k ribniku
    Finžgarjeva Ul. Kozare Ceste
    Rožna Zdraviliški trg Ul. Mersijev
    Celjska cesta   Trg
    Cankarjeva-del   Steklarska
    Rakeževa   Strmolska
    Šentvid   Hofmanova
    Gornja vas   ŠMARJE PRI JELŠAH
    Grobelno   Bobovo
    Tratna   Sladka gora
    Predel   Preloge
    Završe   Obrtniška
    Platinovec   Cankarjeva-del
    Korpule   Aškerčev trg-del
    Spodnje selce   Kolodvorska-del

Prenesi PDF

nazaj na urnike