Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 16
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center kozje
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Rogatec
petek 12 - 16
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


 

LOČENO ZBIRANJE TEKSTILA 2017

(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

 

 

Obveščamo vas, da bo zbiranje tekstilnih odpadkov potekalo
v mesecu marcu, od ponedeljka 13.03. do petka 17.03.2017.

 

Vse kar morate narediti je, da pregledate omare in zberete:

  • oblačila (otroška, moška, ženska),
  • posteljnino, odeje, rjuhe, pregrinjala,
  • namizne prte iz blaga,
  • brisače.

Ves odpadni tekstil se odlaga samo v polietilenske (PE) vreče, ki jih v ta namen sami dobavite. Vreče naj bodo dovolj kakovostne, da boste vanje lahko naložili odpadne tekstilne izdelke in vrečo tesno zavezali. Odpadni tekstil naj bo čist in suh, saj se zaradi mokrote pojavi plesnenje, kar onemogoči nadaljnjo uporabo tekstila. Teža ene vreče je lahko največ 15 do 20 kg. Vreče na dan odvoza postavite poleg zelenega zabojnika.

Oddaja tekstila je brezplačna.

Ločevanje odpadkov je obvezno, kar pomeni, da odpadnega tekstila nikakor ne smemo odlagati v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Brezplačno jih lahko oddate v najbližjem zbirnem centru, dvakrat letno – v marcu in oktobru – pa jih zbiramo po sistemu »od vrat do vrat«, kar pomeni, da jih na dan odvoza postavite na prevzemno mesto.

Analiza akcije zbiranja rabljenega tekstila OKP Rogaška Slatina v letu 2016

V letu 2016 smo v akcijah zbiranja rabljenega tekstila zbrali 32.560 kg rabljenega tekstila. V mesecu marcu smo zbrali 16.240 kg  rabljenega tekstila. Od te količine smo ga predali v nadaljnjo predelavo 11.400 kg oz. 70 %. V mesecu oktobru smo zbrali 16.230 kg in predali v nadaljnjo predelavo 8.970 oz. 55 %. 

Tabela: Pregled zbranih količin rabljenega tekstila (v kg)

  marec oktober skupaj leto 2016
SKUPAJ ZBRANI ODPADKI 16.240 16.320 32.560
 - izdani v obdelavo 11.400 8.970 20.370
 - nepravilno ločeni 4.840 7.350 12.190

 

Graf: Pregled deleža nepravilno ločenega rabljenega tekstila in deleža predanega tekstila v nadaljnjo predelavo

 

Kljub navodilom, kako mora biti tekstil pripravljen za odvoz, prihaja do velikih odstopanj. V vrečah se pojavlja zelo umazan tekstil, pomešan z drugimi odpadki (biološki, embalaža, mešani komunalni odpadki, papir, kovina itd.). Takšen tekstil nikakor ni več uporaben za ponovno uporabo oz. za nadaljnjo predelavo.

 

Primeri nepravilno ločenega rabljenega tekstila:

 

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje, ponovna uporaba in predelava oblačil

  • prihranek surovin,
  • manj onesnaževanja okolja zaradi manjših potreb po proizvodnji primarnih vlaken (rastlinskih, živalskih in umetnih), ki zahtevajo ogromne količine vode, pesticidov, mineralnih gnojil in različnih kemikalij,
  • manj odloženega tekstila in oblačil na odlagališčih (prihranek prostora na odlagališču, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov – pri anaerobni razgradnji naravnih vlaken nastaja metan, ki je 21 krat močnejši povzročitelj segrevanja ozračja kot CO2),
  • nova delovna mesta.

Tako zbranih tekstilnih odpadkov se jih 60% uporabi v prvotni obliki za ponovno uporabo, 15% se jih razreže in se jih uporabi za izdelavo krp za brisanje, 15 % se jih reciklira in uporabi v tekstilni, papirni in avtomobilski industriji (oblaganje polic, predpražniki...)  ter 10% je odpadkov in končajo na odlagališčih oziroma jih sežgejo in izkoristijo njihovo energijo.

Z ločeno zbranimi odpadki iz tekstila pripomoremo k varovanju okolja, saj ti odpadki, ki so ločeno zbrani ne končajo na odlagališču.