Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 16
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center kozje
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Rogatec
petek 12 - 16
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


 

 

SURFACE
ZA VEČ PONOVNE UPORABE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU


Naziv projekta: SURFACE (Smart Urban Reuse Flagship Alliances in Central Europe)
Slovenski partner: CENTER PONOVNE UPORABE d.o.o., so.p., pridruženi partner: Mestna občina Ljubljana
Število partnerjev: 10
Trajanje projekta: julij 2017 -  junij 2020

Ponovna uporaba je zelo pomemben pristop k reševanju izzivov ravnanja z odpadki in preprečevanja nastajanja odpadkov na funkcionalnih urbanih območjih. Države, ki se ukvarjajo z izvajanjem strategij za preprečevanje nastajanja odpadkov in ponovno uporabo na nacionalni ravni, sta Nemčija in Avstrija, sledijo Italija in Slovenija, neravnovesje pa je razvidno pri Poljski, Češki, Madžarki in Hrvaški. Ampak tudi te "razvite" države imajo ogromno pomanjkanje izvajanja koncepta prednostnega reda ravnanja z odpadki. Projekt SURFACE zato vključuje dopolnilne in sinergijske partnerje v različnih malih in srednje velikih mestih z različnimi začetnimi položaji, kje želi prispevati k razvoju lokalnih strategij in načrtov za upravljanje okolja, ki temeljijo na preprečevanju in ponovni uporabi odpadkov. Center ponovne uporabe (CPU) je partner v projektu SURFACE in skozi različne aktivnosti ozavešča o pomenu ponovne uporabe, varčne rabe z viri in vpliva na razvoj družbeno odgovornega podjetništva.

 

Več o projektu si lahko preberete na povezavah:


www.interreg-central.eu/Content.Node/SURFACE.html

http://www.cpu-reuse.com/