Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 16
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center kozje
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Rogatec
petek 12 - 16
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


 

NEPRAVILNOSTI PRI PRIPRAVI STEKLENE EMBALAŽE ZA ODVOZ

 

V mesecu februarju od 11.2 do 15.2. izvajamo redni odvoz steklene embalaže za uporabnike iz  gospodinjstva. Na terenu ugotavljamo, da se še vedno dogajajo nepravilnosti pri pripravi odpadka za odvoz, zato Vas prosimo, se držite navodil o ločevanju steklene embalaže.


Pripravite na odjemno mesto steklenice živil in pijač, stekleno embalažo zdravil in kozmetike, kozarce vloženih živil in drugo stekleno embalažo.


Stekleno embalažo vedno izpraznimo in ji odstranimo zamaške ali pokrovčke. Pokrovčke odložimo v zabojnik za embalažo, plutovinaste zamaške pa v mešane komunalne odpadke. Steklo je izjemno hvaležna surovina, saj ga je mogoče stoodstotno reciklirati in uporabljamo ga lahko vedno znova, ne da bi izgubilo na kakovosti.


V to skupino odpadkov NE SODIJO okensko in drugo ravno steklo (oddamo ga v zbirnem centru), neonske, halogenske in žarilne žarnice ter svetlobne cevi (to so nevarni odpadki), navadne žarnice, avtomobilsko steklo, ogledala, porcelan in keramika, kristalno in ekransko steklo, pleksi in karbonsko steklo, laboratorijsko in ognjevarno steklo (odložimo jih med mešane komunalne odpadke).


.
Ker so zimski meseci in nizke temperature, Vas želimo opozoriti, da med komunalne odpadke in v rjave posode za biološko razgradljive odpadke ne odlagajte tekočih odpadkov, ker lahko pride do zamrznitve in praznjenje posod ne bo mogoče. Odpadke dajajte v posode v vrečah in istočasno zagotovite, da so pokrovi  zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti, da zavarujete notranjost posode pred dežjem in snegom.