Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 16
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center kozje
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Rogatec
petek 12 - 16
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


 

OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD
Sp. Preloge 55, 3210 Slov. Konjice
tel: (03)-752 07 90 ·  Telefax: 03 752 07 91
E-pošta: orz@siol.com, http//www.orz.si

KAMPANJA ZA OZAVEŠČANJE  JAVNOSTI GLEDE ŠKODLJIVEGA VPLIVA PRETIRANE POTROŠNJE LAHKIH PLASTIČNIH VREČK

 

OKP Rogaška Slatina d.o.o. bo skupaj z Okoljsko raziskovalnim zavodom sodeloval pri izvedbi kampanje za ozaveščanje javnosti glede škodljivega vpliva pretirane potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.  V letu 2018 bodo v ta namen potekale aktivnosti ozaveščanja mladih v vrtcih in šolah, kar bo posredno vplivalo tudi na povečano informiranost širše javnosti.

 Izvedbena aktivnost okoljskega ozaveščanja

Plastične nosilne vrečke se uporabljajo za več namenov in njihova potrošnja se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Posledici sedanje ravni potrošnje plastičnih nosilnih vrečk sta visoka raven smetenja, ki povzroča onesnaženost okolja in povečuje močno razširjen problem smetenja vodnih teles, ter neučinkovita raba virov. Da bi zagotovili, da uporabljene plastične nosilne vrečke ne bodo končale v okolju kot odpadek, je treba potrošnikom podati več informacij o ustreznem ravnanju z odpadki in jim ponuditi alternativne možnosti. Pomembno vlogo pri zmanjševanju potrošnje plastičnih vrečk bo zato imela kampanja ozaveščanja potrošnikov in programi za otroke, kot zahteva Direktiva 2015/720/EU.