JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.
Povezave

 

 

   

EU PROJEKTI

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

      MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

 

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. in Center ponovne uporabe d.o.o., so.p., sta partnerja pri operaciji »MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV«, ki jo financira EKSRP. Podjetji želita prispevati k varovanju okolja in ohranjanju narave. Projekt bo potekal v času od 1.3.2018 do 31.10.2018 na območju LAS Obsotelje in Kozjansko.

Glavni cilji operacije so zmanjševanje količine ostankov odpadkov na samem izvoru, okoljsko ozaveščanje o varstvu okolja in ohranjanje narave, vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje. Pri operaciji bomo uporabljali najboljšo razpoložljivo tehniko, za zmanjševanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov.

Z namestitvijo čipov na zabojnike se bo bistveno izboljšal sistem pravilnega ločevanja odpadkov in zmanjševanje količin ostankov odpadkov. Vzpostavil se bo sistem popolnega nadzora izvajanja storitve zbiranja odpadkov z jasno definicijo izvora (identifikacija povzročitelja – stranke) ter ugotovitev dejanske količine ločeno zbranih frakcij.

V ta namen izvajamo aktivnosti obveščanja in informiranja javnosti – medgeneracijsko okoljsko ozaveščanje za ohranjanje narave in naravnih virov z uporabo družbenih omrežij, kot je spletna stran, fb, članki v časopisu Rogaške Novice in Oko.
Nabavili smo 2.000 čipov in e-platformo za pilotno izvedbo opreme zabojnikov. Animacijski prikaz pobiranja odpadkov na celotnem območju LAS.
Posneli smo 5 YT poučnih kratkih video na temo ohranjanje narave in naravnih virov s pravilnim ravnanjem z odpadki, na temo energija, ozaveščanje, ponovna uporaba, reciklaža in čipi.
S partnerjem CPU Rogaška Slatina izvajamo delavnice na območju LAS Kozjansko in Obsotelje. Na delavnicah želimo omogočiti prenos veščin od mladih na starejše ter obratno, povečati ozaveščenost o pomenu varovanju okolja, naravne in kulturne dediščine, o možnostih izkoriščanja endogenih potencialov ter jim skozi delavnice omogočiti vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko vključevanje oz. sodelovanje.
Na delavnicah si bodo udeleženci lahko izdelovali vrečko za v trgovino iz starih bombažnih majic, stari obešalnik bodo lahko preoblikovali v obešalnik za nakit, kazalo za v knjigo iz starega kartona in koščkov odpadnega blaga, lončke za vlaganja/rože/kavo/čaj bodo lahko preoblikovali v lončke za shranjevanje. Udeleženci bodo lahko na medgeneracijskih delavnicah svojo kreativnost izražali tako, da bodo odpadke spreminjale v nove vire.