Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 16
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center kozje
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Rogatec
petek 12 - 16
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


 


KAM Z ODSLUŽENIMI ELEKTRIČNIMI IN ELEKTRONSKIMI NAPRAVAMI TER BATERIJAMI?

 

 

Verjetno si nihče več ne predstavlja življenja brez številnih električnih in elektronskih naprav ali pripomočkov, ki jih napajajo baterije. Prodaja tovrstnih naprav in aparatov predstavlja eno najhitreje rastočih vej potrošnje v svetu. Zaradi velikega povpraševanja, neprestanih izboljšav in široke ponudbe novih produktov v tem segmentu, se tudi količina odslužene opreme iz leta v leto povišuje. V letu 2015 je bilo v Sloveniji prodanih 28.926 ton tovrstnih proizvodov, ločeno je bilo zbranih 10.539 ton odpadne opreme, kar predstavlja le dobro tretjino prodanih naprav.
Dosledno ločevanje in pravilno oddajanje odsluženih električnih in elektronskih naprav ima številne pozitivne učinke, ki koristijo vsakemu posamezniku in družbi v celoti:

  1. Ustvari se manjša količina odpadkov, ki končajo na odlagališčih.
  2. Zmanjša se poraba energije na račun reciklaže.
  3. Zmanjša se onesnaževanje okolja.
  4. Zniža se tveganje za zdravje ljudi. Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne snovi, ki pri mešanju s komunalnimi odpadki na odlagališčih, lahko pronicajo v zemljo in podtalnico.
  5. Zagotavljanje novih delovnih mest, ker se oblikuje nova dejavnost -  recikliranje.
  6. Zmernejša uporaba primarnih virov, ki jih nadomestimo z recikliranimi surovinami.

Kam torej z odsluženimi električnimi in elektronskimi napravami ter baterijami?
Odpadno opremo je mogoče reciklirati in materiale ponovno uporabiti, zato je nikoli ne odvrzite med mešane komunalne odpadke. Odnesete jo lahko v Zbirni center Pristava pri Mestinju, Tuncovec ali Šmarje pri Jelšah, OKP Rogaška Slatina. Komu je posamezen zbirni center namenjen in kdaj obratuje, pa si lahko pogledate na http://ozavescen.si/zbirni-centri/.
Ob nakupu novega električnega ali elektronskega izdelka, pa lahko odslužene aparate pustite tudi pri prodajalcu, vendar le v kolikor gre za enako oziroma podobno napravo (mali gospodinjski aparati, veliki gospodinjski aparati, TV zasloni itd.).

Več koristnih nasvetov zakaj in kako ločevati odpadke, ki jih ustvarite v gospodinjstvu, najdete na spletnem mestu www.ozavescen.si.