Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 17
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center Kozje
torek 12 - 16
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
ponedeljek in petek 10 - 18
sreda 11 - 19
sobota 8 - 14
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
 

AKCIJA ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV 2011
od 29. marca do 22. aprila 2011

V letošnjem letu bo akcija odvoza kosovnih odpadkov potekala  v času od 29. marca do 22. aprila 2011. V nadaljevanju je tabelarični razpored odvoza kosovnih odpadkov po občinah. Kosovne odpadke je potrebno pripraviti na odjemno mesto en dan pred dnevom odvoza.
Pri razporedu odvoza kosovnih odpadkov je upoštevan urnik rednega odvoza za leto 2011, kar pomeni, da se bodo kosovni odpadki pobirali na isti dan kot se pobirajo mešani komunalni odpadki oz. rumene vreče.

Pobiranje kosovnih odpadkov se bo izvajalo v času od 29.3 – 22.4.2011 v urbanih naseljih na območju
občin UE Šmarje pri Jelšah, kakor sledi:

POBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V
VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH

Kosovne odpadke je potrebno pripraviti najpozneje do 6:00 ure zjutraj na dan predviden za odvoza po urniku.

 

V nadaljevanju bi na kratko opozorili, kaj sodi in kaj ne sodi med kosovni odpad.

Kosovni odpadki so: kosi pohištva, sanitarna oprema (umivalnik, bide, WC školjka, pipe,..), gospodinjska bela tehnika (pralni, pomivalni stroj, štedilnik, bojler,..), hladilne naprave, vzmetnice, preproge, talne obloge, avdio in elektronska oprema (TV sprejemnik, računalnik, radio,…), vrtna oprema, kolesa, smuči, deske,….

Med kosovne odpadke je prepovedano odlagati: gradbeni material, odpadke, ki vsebujejo azbest (salonitne plošče in cevi), stare avtomobilske karoserije, nevarne odpadke (akumulatorje, kemikalije, barve, odpadna olja,…), pnevmatike.