Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 17
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center Kozje
torek 12 - 16
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
ponedeljek in petek 10 - 18
sreda 11 - 19
sobota 8 - 14
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


 

OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V ČASU PRAZNIKOV

 

V PONEDELJEK, 24. in 31. decembra 2018 OKP Rogaška Slatina d.o.o. NE POSLUJE.

Mestna blagajna
bo 24. in 31. decembra 2018 ZAPRTA. V petek 28. decembra 2018 bo mestna blagajna zaradi popisa odprta samo do 11.00 ure.

DEŽURNE SLUŽBE:

  • OSKRBA S PITNO VODO
    na številki 031 532 094 - za območje občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane,
    na številki 031 362 539 – za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli;
  • KANALIZACIJA, GREZNICE, ČISTILNE NAPRAVE - na številki 031 365 030

ODVOZ ODPADKOV in ZBIRNI CENTER TUNCOVEC

  • Odvoz odpadkov se bo na praznična dneva v sredo 26.12.2018 in 2.1.2019 izvajal.
  • Odvoz odpadkov se na praznična dneva v torek 25.12.2018 in 1.1.2019 ne bo izvajal. Vsi odvozi se zaradi tega prestavijo za en dan (odvozi 25.12. na 26.12. in tako do konca tedna).
  • Na praznične dni 25.12., 26.12.2018 ter 1.1. in 2.1.2019 Zbirni center Tuncovec, kot tudi vsi ostali zbirni centri (Bistrica ob Sotli, Kozje, Pristava pri Mestinju in Šmarje pri Jelšah) NE POSLUJEJO.